VX88 Esball GlobalVX88 Esball Global

Xổ Số Đài Loan


Xổ số Đài Loan

Xổ số Đài Loan

 1. Trò chơi này dựa trên kết quả xố số chính thức tại Đài Loan.
 2. Con số trúng thưởng bao gồm 6 con số chính và 1 con số độc đắc (số đặc biệt) được mở cuối cùng, các con số trúng thưởng được mở thưởng ngẫu nhiên từ các con số 01~49.
 3. Thời gian mở thưởng: Hai lần một tuần, 20:30 - 21:00 mỗi tối thứ ba và thứ sáu, được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình tin tức tài chính Dongsen, kết quả sẽ được công bố trên trang web chính thức lúc 22:00. Nếu thời gian quay số thay đổi, sẽ lấy kết quả được công bố trên trang web chính thức làm chuẩn.
 4. Official website:VX88 Esball Global
Xổ số Đài Loan

 

Các quy tắc trò chơi cụ thể của xố số Đài Loan như sau:

Số đặc biệt

Số đặc biệt: Dựa vào kết quả mở thưởng con số đặc biệt cuối cùng để phân biệt thắng thua.

 1. Số đặc biệt đơn: Chọn bất kì con số nào trong 01~49 để đặt cược, khi con số đặc biệt ở kết quả mở thưởng trùng với con số đặt cược, thì được coi là trúng thưởng.
 2. Số đặc biệt lớn nhỏ: Con số đặc biệt được mở thưởng lớn hơn hoặc bằng 25 là sốđặc biệt lớn, nhỏ hơn hoặc bằng 24 là số đặc biệt nhỏ, bằng 49 là hòa.
 3. Số đặc biệt chẵn lẻ: Con số đặc biệt được mở thưởng là số chẵn được gọi là số đặc biệt chẵn (ví dụ như 08, 16); là số lẻ được gọi là số đặc biệt lẻ (ví dụ như 21, 35), bằng 49 là hòa.
 4. Số đặc biệt tổng chẵn lẻ: Tổng hàng chục và hàng đơn vị của con số đặc biệt được mở thưởng là số chẵn được gọi là số đặc biệt tổng chẵn (ví dụ như 02, 11, 33); là số lẻ được gọi là số đặc biệt tổn lẻ (ví dụ như 01, 12, 32), bằng 49 là hòa.
 5. Số đặc biệt tổng lớn nhỏ: Tổng hàng chục và hàng đơn vị của con số đặc biệt được mở thưởng lớn hơn hoặc bằng 7 là sốđặc biệt tổng lớn, nhỏ hơn hoặc bằng 6 là số đặc biệt tổng nhỏ, bằng 49 là hòa.
 6. Số đặc biệt số đuôi: Từ các con số 01-49 phân thành 10 số đuôi và tiến hành đặt cược số đuôi.
  Đuôi "1" :01,11,21,31,41
  Đuôi "2" :02,12,22,32,42
  Đuôi "3" :03,13,23,33,43
  Đuôi "4" :04,14,24,34,44
  Đuôi "5" :05,15,25,35,45
  Đuôi "6" :06,16,26,36,46
  Đuôi "7" :07,17,27,37,47
  Đuôi "8" :08,18,28,38,48
  Đuôi "9" :09,19,29,39,49
  Đuôi "0" :10,20,30,40
 7. Số đặc biệt đuôi lớn nhỏ : Lấy số đuôi của số đặc biệt được mở thưởng để phán đoán, đuôi "0"~ đuôi "4" là đuôi nhỏ, ví dụ như 01, 32, 44; đuôi "5" ~ đuôi "9" là đuôi lớn, ví dụ như 05, 18, 19; mở ra số 49 là hòa.

Số chính 1-6

Số chính 1-6 : dựa vào kết quả mở thưởng của 6 số chính để phán đoán thắng thua, số mở thưởng đầu tiên gọi là số chính 1, cứ như vậy lần lượt mở ra số chính 2, số chính 3... đến số chính 6 (dựa theo thứ tự mở thưởng).

 1. Chẵn lẻ: Đặt cược chẵn lẻ con số mở thưởng ở từng vị trí số chính chỉ định, mở ra 49 là hòa.
 2. Lớn nhỏ : Đặt cược lớn nhỏ con số mở thưởng ở từng vị trí số chính chỉ định, lớn hơn hoặc bằng 25 là lớn, nhỏ hơn hoặc bằng 24 là nhỏ, mở ra 49 là hòa.
 3. Số đuôi lớn nhỏ: Đặt cược lớn nhỏ số đuôi con số mở thưởng ở từng vị trí số chính chỉ định, đuôi "0"~đuôi 4 là đuôi nhỏ, đuôi "5"~ đuôi "9" là đuôi lớn, mở ra 49 là hòa.

Liên mã

Liên mã: Căn cứ vào kết quả 6 con số chính mở thưởng của kì để xét.

Tỉ lệ đặt cược tổ hợp: Lấy tỉ lệ thấp nhất của con số trong tổ hợp để tính tỉ lệ đặt cược của tổ hợp đó.

 1. 4 trúng hết: chọn 4 số bất kì làm thành 1 tổ hợp đặt cược, nếu 4 số này đều trùng với kết quả mở thưởng số chính thì gọi là trúng thưởng, còn lại đều coi là không trúng thưởng.
 2. 3 trúng hết: chọn 3 số bất kì làm thành 1 tổ hợp đặt cược, nếu 3 số này đều trùng với kết quả mở thưởng số chính thì gọi là trúng thưởng, còn lại đều coi là không trúng thưởng.
 3. 3 trúng 2: chọn 3 số bất kì làm thành 1 tổ hợp đặt cược, nếu 2 số trong những số này trùng với kết quả mở thưởng số chính thì gọi là 3 trúng thưởng 2, nếu cả 3 số đều trùng với kết quả mở thưởng số chính thì gọi là trúng 3 trong 3 trúng 2, còn lại đều coi là không trúng thưởng.
 4. 2 trúng hết: chọn 2 số bất kì làm thành 1 tổ hợp đặt cược, nếu 2 số này đều trùng với kết quả mở thưởng số chính thì gọi là trúng thưởng, còn lại đều coi là không trúng thưởng.

Tự chọn không trúng

Tự chọn không trúng: căn cứ vào kết quả 6 con số chính mở thưởng của kì để xét.

 1. 5 không trúng: chọn số bất kì làm thành 1 tổ hợp đặt cược, nếu 5 số này đều không trùng với kết quả mở thưởng số chính thì gọi là trúng thưởng, còn lại đều coi là không trúng thưởng.

Con giáp

Con giáp: Thứ tự các con giáp là Chuột > Trâu > Hổ > Thỏ > Rồng > Rắn > Ngựa > Dê > Khỉ > Gà > Chó > Lợn.

Khi thời gian kết thúc (giờ Hồng Kông) của kì là nămChuột, thì sẽ bắt đầu từ Chuột để chia 49 con số thành 12 con giáp theo thứ tự (như sau), sau đó tiến hành đặt cược theo con giáp.

 • Chuột 01 , 13 , 25 , 37 , 49
 • Trâu 12 , 24 , 36 , 48
 • Hổ 11 , 23 , 35 , 47
 • Thỏ10 , 22 , 34 , 46
 • Rồng 09 , 21 , 33 , 45
 • Rắn 08 , 20 , 32 , 44
 • Ngựa 07 , 19 , 31 , 43
 • Dê 06 , 18 , 30 , 42
 • Khỉ 05 , 17 , 29 , 41
 • Gà 04 , 16 , 28 , 40
 • Chó 03 , 15 , 27 , 39
 • Lợn02 , 14 , 26 , 38
 1. 12 con giáp: Lấy kết quả mở thưởng số đặc biệt trong kì để phán đoán thắng thua, khi số đặc biệt được mở thưởng rơi vào trong phạm vi con giáp đặt cược, tức là trúng thưởng, còn lại xem như không trúng thưởng.
 2. Đơn giáp: Lấy toàn bộ các con số mở thưởng trong kì (6 số chính và 1 số đặc biệt ) phán đoán thắng thua, khi bất kì một con số mở thưởng rơi vào trong phạm vi đặt cược con giáp, tức là trúng thưởng, còn lại xem như không trúng thưởng.
  (Chú ý : 12 con giáp và Đơn giáp , nếu mở ra số 49 , cũng tính thắng thua không phải hòa)
 3. Hợp giáp : Lấy kết quả mở thưởng số đặc biệt mở thưởng trong kì để phán đoán thắng thua , nếu số đặc biệt trong kì mở ra là số 49, thì toàn bộ tổ hợp được xem là hòa.
  Trúng : Chọn bất kì 2 ~ 11 con giáp thành 1 cược tổ hợp , khi số đặc biệt mở thưởng rơi vào trong tổ hợp con giáp được đặt cược, tức trúng thưởng, còn lại xem như không trúng thưởng.
  Không trúng thưởng : Chọn ra bất kì 1 ~ 10 con giáp không cần, những con giáp còn lại tổ hợp thành 1 tổ hợp đặt cược, khi số đặc biệt mở thưởng rơi vào trong tổ hợp con giáp đặt cược, tức là trúng thưởng, còn lại xem như không trúng thưởng.

Liên giáp

Liên giáp : Lấy trọn vẹn các con số mở thưởng trong kì ( 6 số chính và 1 số đặc biệt) phán đoán thắng thua, nếu mở ra là số 49, cũng tính thắng thua ( không tính hòa ).

Liên 2 con giáp, liên 3 con giáp, liên 4 con giáp, liên 5 con giáp :

 • Chọn bất kì 2 ~ 6 con giáp thành 1 tổ hợp cược ( phương thức sắp xếp con số giống mục cược Con giáp ), khi số mở thưởng rơi vào trong phạm vi tổ hợp con giáp đặt cược và trong các con giáp được chọn ít nhất có 1 con số trúng, thì coi trúng thưởng, trường hợp còn lại xem như không trúng thưởng.

Tỉ lệ cược của cược tổ hợp, lấy tỉ lệ thấp nhất của con số trong tổ hợp làm tỉ lệ cược tổ hợp.

Xổ số Đài Loan:VX88 Esball Global

 • Xổ Số Hồng Kông

  Xổ Số Hồng Kông
 • Số Đề Việt Nam

  Số Đề Việt Nam
 • Xổ Số Đài Loan

  Xổ Số Đài Loan
 • BB PK Sấm Chớp

  BB PK Sấm Chớp
 • BB Cuộc Đua Tốc Độ 3D

  BB Cuộc Đua Tốc Độ 3D
 • Leo Thang Trò Chơi

  Leo Thang Trò Chơi
 • BB Cao Thấp

  BB Cao Thấp
 • Trứng Vàng BB Trò Chơi

  Trứng Vàng BB Trò Chơi
 • Xổ Số 3D

  Xổ Số 3D
 • Xổ Số Thể Thao 3D (Sports Lotto)

  Xổ Số Thể Thao 3D (Sports Lotto)
 • BB3D Xổ Số

  BB3D Xổ Số
 • Xổ Số Thượng Hải

  Xổ Số Thượng Hải
 • Chongqing Xổ Số

  Chongqing Xổ Số
 • Tianjin Xổ Số

  Tianjin Xổ Số
 • Guangxi Hạnh phúc 10

  Guangxi Hạnh phúc 10
 • Jiangxi Xổ Số

  Jiangxi Xổ Số
 • Tianjin Hạnh Phúc 10

  Tianjin Hạnh Phúc 10
 • Guangdong Hạnh Phúc 10

  Guangdong Hạnh Phúc 10
 • Beijing Keno 8

  Beijing Keno 8
 • BC Keno Trực Tiếp

  BC Keno Trực Tiếp
 • ACTC

  ACTC
 • BB Keno

  BB Keno
 • Beijing PK10

  Beijing PK10
 • Chongqing 11-5

  Chongqing 11-5
 • Guangdong 11-5

  Guangdong 11-5
 • Jiangxi 11-5

  Jiangxi 11-5
 • Shandong 11-5

  Shandong 11-5
 • BB Running

  BB Running
 • Jiangsu Fast 3

  Jiangsu Fast 3
 • Anhui Fast 3

  Anhui Fast 3
 • BB Bingo

  BB Bingo