VX88 Esball GlobalVX88 Esball Global

Candy Party3Đặc sắc của trò chơi

Tổng cộng gồm ba tầng, sau khi vị trí 2*2 được phá băng xong sẽ tăng cao cơ hội liên kết tuyến nối và giành tiền thưởng nhân cấp. Cách chơi nâng cấp, kinh điển không thay đổi, hấp dẫn bất ngờ chờ đón bạn khám phá.

Cách chơi game

 1. Qúa trình chơi gồm ba tầng, mỗi tầng yêu cầu tuyến nối gồm 5 hình ảnh tương đồng nối với nhau, và giao diện trò chơi phải là bố cục 8*8.
 2. Mỗi ván sẽ xuất hiện ngẫu nhiên các hình ảnh vật kiện để lấp đầy bàn chơi, nếu có tổ hợp vật kiện phù hợp với qui tắc của trò chơi thì sẽ nhận được số điểm thưởng tương ứng, đồng thời trò chơi sẽ sản sinh một tổ hợp hình ảnh vật kiện mới, cho đến khi không hợp thành tổ hợp không phù hợp với qui tắc chơi nữa.
 3. Qui tắc qua cửa: mỗi cửa sẽ chọn ngẫu nhiên ba vật kiện để làm điều kiện qua cửa, hình ảnh biến mất chính là hình ảnh sưu tập được, cứ sưu tập đủ 5 vật kiện thì sẽ qua cửa.
 4. Qui tắc vị trí 2*2
  Khi bắt đầu vị trí 2*2 gồm 4 viên băng nhỏ ở trung tâm bàn chơi, khi xuất hiện vật kiện tiêu trừ ở cạnh viên băng thì viên băng sẽ tan ra và biến mất.
  1.Chưa sư tập đủ vật kiện qua cửa thì đã phá băng xong trước.
  (1) Sau khi bốn viên băng nhỏ biến mất, ván sau sẽ đi vào trò chơi miễn phí.
  (2) Trò chơi miễn phí không hạn chế số lần chơi, cho đến khi sưu tập đủ vật kiện qua cửa thì trò chơi sẽ kết thúc và đi vào tầng tiếp theo, khi vào tầng tiếp thì vị trí 2*2 sẽ trở về trạng thái ban đầu.
  2.Chưa phá băng xong mà sưu tập đủ vật kiện qua cửa.
  Khi bắt đầu tầng mới thì sẽ bảo lưu tiến độ phá băng cyar tầng trước đó.
 5. Trước khi 4 viên băng nhỏ của vị trí 2*2 chưa hoàn toàn tan biến, mà trong trò chơi không thể tiếp tục tiêu trừ nữa thì sẽ kích hoạt một loại chơi đặc biệt, và làm tăng tỉ lệ đạt điểm.
 6. Sauk hi kết thúc tầng 3, sẽ về lại tầng 1.
 7. Điều chỉnh cấp bậc đặt cược, thì tình hình phá băng trước mắt sẽ quay trở lại trang thái ban đầu.
 8. Người chơi nếu nếu thoát ra giữa chừng, sẽ coi là người chơi tựnguyện bỏ cuộc; Khi vào ván chơi của lần sau, sốđiểm sẽ trở lại trạng thái ban đầu.
 9. Cách tính điểm : điểm đặt cược x tỉ lệ mỗi hình/50

Giải thích tỷ lệ cược

Kí hiệu khả biến WILD
Candy Party3 WILD có thể thay thế cho tất cả các vật kiện.
Chỉ xuất hiện theo phương thức vật kiện lớn.
Kiểu chơi đặc biệt – Xếp lại
Candy Party3 Khi xuất hiện thì tất cả các vật kiện trên bàn sẽ sắp xếp lại.
Kiểu chơi đặc biệt – Cầu tuyết
Candy Party3 Khi xuất hiện sẽ phá vỡ các vật kiện ngoài 4 viên băng trên bàn chơi, và biến thành một vật kiên lớn(không kèm tăng hệ số).
Vật kiện lớn
Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3
Candy Party3 Candy Party3 Candy Party3
X1、X2、X3 X1、X2、X3、X4 X1、X2、X3、X4、X5
 • Vật kiện lớn bằng 4 vật kiện thông thường.
 • Khi vào trò chơi miễn phí mới xuất hiện vật kiện lớn đồng thời sẽ đi kèm một tỉ lệ hệ số ngẫu nhiên.
 • Trong khi chơi trò chơi miễn phí, chỉkhi toàn bàn chơi quét mới và vật kiện rơi xuống thì sẽ xuất hiện ngẫu nhiên một vị trí có vật kiện lớn và hệ số nhân điểm.
Tầng 1
Số lượng kí hiệu Candy Party3 Candy Party3 Candy Party3 Candy Party3 Candy Party3 Candy Party3
5 2 4 5 10 15 20
6 4 8 10 15 18 25
7 5 10 15 18 20 30
8 8 12 18 20 25 35
9 10 15 20 25 30 35
10 20 25 30 35 40 50
11 30 35 40 45 50 75
12 50 60 70 80 90 100
13 100 150 200 250 300 350
14 500 600 700 800 900 1000
15 800 1000 1200 1500 1700 2000
16 1000 1500 2000 2500 3000 3500
17 1500 2000 2500 3000 3500 4000
18 2000 2500 3000 3500 4000 5000
19 2500 3000 3500 4000 4500 5500
20 3000 3500 4000 4500 5000 7500
21+ 5000 7000 10000 15000 20000 25000
Tầng 2
Số lượng kí hiệu Candy Party3 Candy Party3 Candy Party3 Candy Party3 Candy Party3 Candy Party3
5 2 4 5 10 15 20
6 4 8 10 15 18 25
7 5 10 15 18 20 30
8 8 12 18 20 25 35
9 10 15 20 25 30 35
10 20 25 30 35 40 50
11 30 35 40 45 50 75
12 50 60 70 80 90 100
13 100 150 200 250 300 350
14 500 600 700 800 900 1000
15 800 1000 1200 1500 1700 2000
16 1200 1800 2400 3000 3600 4200
17 1800 2400 3000 3600 4200 4800
18 2400 3000 3600 4200 4800 6000
19 3000 3600 4200 4800 5400 6600
20 3600 4200 4800 5400 6000 9000
21+ 6000 8400 12000 18000 24000 30000
Tầng 3
Số lượng kí hiệu Candy Party3 Candy Party3 Candy Party3 Candy Party3 Candy Party3 Candy Party3
5 2 4 5 10 15 20
6 4 8 10 15 18 25
7 5 10 15 18 20 30
8 8 12 18 20 25 35
9 10 15 20 25 30 35
10 20 25 30 35 40 50
11 30 35 40 45 50 75
12 50 60 70 80 90 100
13 100 150 200 250 300 350
14 500 600 700 800 900 1000
15 800 1000 1200 1500 1700 2000
16 1500 2250 3000 3750 4500 5250
17 2250 3000 3750 4500 5250 6000
18 3000 3750 4500 5250 6000 7500
19 3750 4500 5250 6000 6750 8250
20 4500 5250 6000 6750 7500 11250
21+ 7500 10500 15000 22500 30000 37500
Game thưởng(Jackpot)
Grand 4 tầng tiền thưởng Jackpot: khi kết thúc trò chơi sẽ tặng ngẫu nhiên một loại tiền thưởng.
Major
Minor
Mini

Màn hình trò chơi chính

Candy Party3

Khu vựcGiải thích
A Tiền thưởng trò chơi
B Màn hình trò chơi
C Chức năng trò chơi
D Thông tin cơ bản
E Chức năng cơ bản

Trò chơi miễn phí (Free Game)

Candy Party3 Free game

Trò Chơi Tiêu Hủy

 • Candy Party2

 • Candy Party3

 • Đoạt Ngọc Liên Hoàn

 • Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2

 • e Paradise

 • Huyền Thoại Về đá Quý

 • Sushi Băng Chuyền Trực Tuyến

 • Tấn Công âm Nhạc điện Tử

 • Đế chế Zuma

 • Ani Pop

 • Battle Of Ball

 • Thám hiểm vùng đất bí ẩn

 • Tomb of Dragon Emperor

 • Chiu Wei Tai Chiou