VX88 Esball GlobalVX88 Esball Global

Trò game khác

QUY ĐỊNH XỔ SỐ

 1. Khi bạn làm lệnh đặt cược xong, xin chờ đợi hiễn thị thông tin “ Đặt cược thành công”.
 2. Tránh trường hợp tranh cãi phát sinh, bạn nên kiểm tra lại “ Tình trạng đặt cược” ngay sau khi làm lệnh đặt cược.
 3. Mọi khiếu nại xin vui lòng gửi về trước thời gian mở thưởng, sau thời gian mở thưởng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan.
 4. Đối với tất cả hạng mục đặt cược, khi xuất hiện việc sai sót trong việc nhập chữ hoặc sai sót không cố ý do người trong việc công bố tỷ lệ cược, chúng tôi bảo lưu quyền sửa lỗi sai sót và đính chính tỷ lệ đặt cược.
 5. Các cược đặt sau thời gian mở thưởng được xem là cược đặt “ không còn hiệu lực”. Tất cả tỷ lệ sẽ thường xuyên thay đổi và biến động, tỷ lệ khi trả thưởng sẽ tính dựa trên tỷ lệ cược tại thời điểm xác nhận đặt cược của bạn.
 6. Vì bảo vệ quyền lời của hai bên, Nếu phát sinh các vấn đề ngoài tầm xử lý, bao gồm: các hiện tượng thiên tai, hỏa hoạn gây ra sự cố website, thiết bị hư hỏng v…v…, chúng tôi sẽ dựa vào bản sao lưu (Backup) dữ liệu thông tin tài khoản và cược đặt của thành viên [ thông tin tại “ Tình trạng đặt cược” hiển thị trên website] cuối cùng, làm căn cứ xử lý cuối cùng.
 7. Thành viên cần có trách nhiệm đến mục “ Tình trạng đặt cược” để xác nhận cược đặt đó đã “ Đặt cược thành công” chưa, và kiểm tra chi tiết nội dung và số tiền của lệnh đặt cược. chúng tôi chỉ dựa vào nội dung hiển thị tại mục “ Tình trạng đặt cược” của thành viên để làm căn cứ kết toán trả thưởng.
 8. Nếu phát sinh đường truyền mạng quốc tế bị hỏng, gián đoạn việc cung cấp dịch vụ viễn thông và băng thông rộng hoặc các vấn đề khác ngoài ý muốn dẫn đến tình trạng không thể mở cược, ảnh hưởng đến việc đặt cược của thành viên; chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại các cược đặt nêu trên.
 9. Đối với [ HK MARK SIX] , nếu lệnh cược đặt trước và lệnh cược đặt sau được thực hiện trong khoản thời gian 10 giây: xuất hiện từ hai lệnh đặt cược trở lên cùng Tổ Hợp Nhóm, cùng nội dung, chúng tôi chỉ chấp nhận một cược đặt hợp lệ, các cược đặt còn lại sẽ bị hủy bỏ. 
  (VD 1: trong thời gian 10 giây xuất hiện đặt cược nhanh cho các số đặc biệt 01,02,03 , từ hai lệnh đặt cược trở lên cho cùng một Tổ Hợp Nhóm, một nội dung đặt cược, chúng tôi chỉ chấp nhận một lệnh đặt cược hợp lệ, các lệnh đặt cược còn lại sẽ bị hủy bỏ.) 
  (VD 2: trong thời gian 10 giây xuất hiện đặt cược nhanh cho các số đặc biệt 01,02,03 và đặt cược nhanh cho các số đặc biệt 01,02, vì Tổ Hợp Nhóm khác nhau, nên hai lệnh đặt cược hợp lệ đều được chấp nhận)
 10. Thời gian mở thưởng của xổ số BB3D là 09:00 ~24:00 hàng ngày, thời gian đặt cược của mỗi ván sẽ là 150 giây

Game điện tử

 1. Khi hình ảnh và kết quả mở thưởng trong game điện tử không phù hợp, công ty sẽ căn cứ vào kết quả cuối cùng trong kho dữ liệu.
 2. Tiền thưởng sẽ hiển thị kết quả trúng thưởng đặt cược, người chơi sẽ được chia tiền thưởng theo tỷ lệ đặt cược.
 3. Trong quá trình chơi máy ăn tiền nếu gặp tình trạng bị đứt mạng thì lấy kết quả cuối cùng trong kho dữ liệu làm căn cứ.Công ty giữ quyền phán quyết đơn đặt cược.
 4. Trong quá trình bổ sung bài khi chơi game 21 điểm nếu người chơi bị đứt mạng thì coi như người chơi không bổ sung bài và kết quả game vẫn có hiệu lực.
 5. Trong quá trình game chó đỏ nếu gặp hiện tượng đứt mạng thì coi như người chơi tiến hành bổ sung bài mà không đặt cược thêm , hoàn thành kết quả game ván này.