VX88 Esball GlobalVX88 Esball Global

KHUYẾN MÃI

VX88 ESBALL PHIÊN BẢN MỚ

VX88 ESBALL PHIÊN BẢN MỚI

Nội dung khuyến mãi

  1. Thời gian khuyến mãi: [Giờ Việt Nam] từ 11:00 trưa ngày 24/08/2020
  2. Trong thời gian khuyến mãi, đăng nhập tài khoản hội viên trên trang VX88, có cơ hội nhận ngay [Mã code] để đổi tiền thưởng trải nghiệm miễn phí trên trang mạng.
  3. [Mã code] tiền thưởng trải nghiệm miễn phí
    - Sẽ được hệ thống sẽ phát ngẫu nhiên cho những hội viên may mắn nhất trên trang mạng VX88
    - Để có thể rút tiền, hội viên cần hoàn thành doanh thu cược yêu cầu: [Tiền thưởng] *3 lần
  4. Phương thức tham gia:
    - Hội viên vui lòng đăng nhập trang mạng VX88 rồi đi đến trang [Khuyến Mãi]. Sau đó nhấp chọn khuyến mãi [VX88 ESBALL phiên bản mới], sau đó nhấp chọn [Tham gia], rồi nhập [Mã Code] mà hệ thống đã phát ngẫu nhiên trước đó.