VX88 Esball GlobalVX88 Esball Global

KHUYẾN MÃI

THỂ THAO THÂU ĐÊM, NẠP ĐẦU TẶNG THÊM 150%

■ Nội dung khuyến mãi

1. Trong thời gian khuyến mãi, hội viên chỉ cần có món nạp đầu tiên từ 100,000VNĐ trở lên, sẽ có cơ hội nhận ngay khuyến mãi 150%, thưởng tối đa lên đến 5,000,000VNĐ.


     Tiền nạp tối thiểu           Sản phẩm          Khuyến mãi           Thưởng tối đa          Doanh thu yêu cầu    
100,000 VNĐ Thể thao VX88 150% 5,000,000 VNĐ 22 vòng


2. Phương thức tham gia: khi nạp tiền, hội viên chọn khuyến mãi『THỂ THAO THÂU ĐÊM, NẠP ĐẦU TẶNG THÊM 150%』, rồi tích chọn『Thể thao VX88』. Sau khi nạp tiền thành công, hệ thống sẽ tự động cập nhật tiền thưởng.

3. Hội viên cần hoàn thành doanh thu yêu cầu = (tiền nạp + tiền thưởng) * 22 lần mới có thể rút tiền.

4. Khuyến mãi này không thể nhận cùng lúc với những khuyến mãi nạp đầu khác.

5. Hội viên cần hoàn thành doanh thu yêu cầu của khuyến mãi nạp đầu mới có thể tiếp tục nhận khuyến mãi khác.

■ Điều khoản khuyến mãi

※ Khuyến mãi này chỉ dành cho hội viên mới của VX88 Esball và thực hiện nạp đầu.

※ Doanh thu cược hữu hiệu chỉ được tính tại sảnh Thể Thao VX88.

※ Khuyến mãi này giới hạn tiền rút tối đa = *6 lần tiền nạp. Số tiền phát sinh khác sẽ được thu hồi.

※ Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho một tài khoản hội viên đăng kí với một thông tin, một máy tính, một số điện thoại, một số tài khoản ngân hàng và một địa chỉ IP. Nếu phát hiện hội viên có nhiều hơn một tài khoản hội viên và vi phạm những qui định đăng kí tài khoản ở trên, VX88 Esball có quyền đóng tài khoản hội viên, hủy bỏ số tiền thắng và số dư trong tài khoản của quí hội viên.

※ Đối với Thể thao, đơn cược hòa, đơn cược chưa được chấp nhận, đơn cược hủy, đơn cược vào thời điểm nguy hiểm của trận đấu trực tiếp đều không được tính vào doanh thu cược hữu hiệu ; đặt cược【tỉ lệ lớn sẽ lấy số tiền đặt cược】để tính doanh thu cược hữu hiệu; đặt cược【tỉ lệ nhỏ sẽ lấy số tiền kết toán】để tính doanh thu cược hữu hiệu.

※ Nếu hội viên bị phát hiện có hành vi đặt cược phi pháp, đặt cược không mạo hiểm, lợi dụng chiến lược đại lý, dùng VPN, che giấu địa chỉ IP, sử dụng phần mềm đặt cược thì sẽ bị hủy bỏ tư cách nhận thưởng và khấu trừ toàn bộ số dư.

※ Bất cứ tập thể hay cá nhân nào có hành vi gian lận hoặc lạm dụng để giành thắng lợi thì chúng tôi có quyền hủy bỏ tài khoản và số dư tài khoản đó.

※ VX88 Esball có mọi quyền về việc thực hiện, sửa đổi, giải thích và chấm dứt hoạt động khuyến mãi này.