VX88 Esball GlobalVX88 Esball Global

Vòng Xoay Hoa Quả Trò Chơi RouletteGame Rules Of Fruit Wheel Casino

Đặt cược theo sự yêu thích, tiền thưởng theo phương thức đặt cược, mức cược tối thiểu 2 lần, tối đa là 58 lần. Số đặt cược tối đa có thể đặt cược tới 100 điểm. Giả sử đơn vị đặt cược 20: 1, quả táo đặt cược 5 điểm, thì tiền đặt cược là 100 điểm. Nếu khi trúng thưởng giành được số điểm là 5 x3 =15 điểm ( 5 là điểm số, 3 là mức cược), thì tiền thưởng đạt được là 15 x 20 =300 ( 15 là điểm thắng, 20 là đơn vị cược). Sau khi game bắt đầu, số đèn sẽ sáng và chuyển động có thứ tự theo thuận chiều kim đồng hồ, cuối cùng dừng lại trên một hình vẽ nào đó.Nếu đèn hiệu dừng trên ô hình vẽ đã đặt cược, thì dành được tiền thưởng, cũng có thể chọn đặt cược lặp lại, lặp lại việc đặt cược của ván trước.

Odds

Game Frame

FunctionExplanation
Điểm đặt cược Điểm số đặt cược ván này
Điểm giành được Điểm số giành được ván này
Xóa (CLEAR BETS) Xóa tất cả đặt cược
Đặt cược lặp lại (REBET) Lặp lại đặt cược ván trước
Mở (SPIN) Sau khi đặt cược thì ấn nút mở, khởi động roulette
FunctionExplanation
Tên hội viên displaying the players account
Khoản còn lại của người chơi displaying the current balance
Số ván game round
Ghi chép lịch sử (HISTORY) Ấn nút dữ liệu ghi chép đặt cược
Giúp đỡ (HELP) Ấn nút nội dung quy tắc
Thoát (EXIT) Ấn nút thoát khỏi game này, nhảy ra cửa sổ phòng lớn
Âm nhạc (MUSIC) Ấn nút khởi động hoặc dừng âm nhạc bối cảnh
Âm thanh (SOUND) Ấn nút khởi động hoặc dừng âm thanh

Trò Chơi Roulette

  • Phép Thuật

  • Vòng Xoay Baccarat

  • Vòng Xoay Vàng

  • Vòng Quay Lotto

  • Vòng Xoay Số

  • Vòng Xoay Hoa Quả

  • Vòng Xoay Số 3D