VX88 Esball GlobalVX88 Esball Global

Xổ Số Hồng Kông


Xổ Số Hồng Kông

Xổ Số Hồng Kông Quy Tắc Chung

 • Một khi khách hàng đã mở tài khoản hoặc đặt cược tại công ty chúng tôi thì đều được coi là đồng ý với những quy tắc này.
 • Nếu khách hàng nghi ngờ dữ liệu cá nhân bị trộm, nên lập tức thông báo với công ty chúng tôi và tiến hành thay đổi thông tin chi tiết về cá nhân, tất cả dữ liệu trước kia vềtên và mật khẩu của người sử dụng sẽ hoàn toàn bị mất hiệu lực.
 • Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo độ bảo mật vềthông tin đăng nhập và tài khoản của cá nhân. Tại web này, chỉ cần người chơi sử dụng tài khoản và mật khẩu đã đăng ký tiến hành bất kỳ đặt cược nào cũng đều được coi là có hiệu lực.
 • Nhằm tránh trường hợp có tranh chấp, đềnghị người chơi sau khi đặt cược nên kiểm tra「Tình trạng đặt cược」.
 • Những đặt cược được chấp nhận sau khi mở thưởng đều coi là không hiệu lực.
 • Nếu có bất kỳ khiếu nại, phải đề xuất trước khi mở thưởng, công ty chúng tôi sẽ không tiếp nhận bất cứ khiếu nại nào được đề xuất sau khi đã mở thưởng.
 • Khi có thông báo tỷ lệ cược, nếu xuất hiện sai sót không có chủ định hoặc lỗi đánh sai chính tả, công ty sẽ bảo lưu quyền chỉnh sửa sai sót và sẽ căn cứ vào tỷ lệ chính xác để tiến hành quyết toán.
 • Tất cả tỷ lệ cược được thông báo được gọi là tỷ lệ cược nổi , tỷ lệ để phát thưởng sẽ căn cứ vào tỷ lệ cược khi đặt cược làm chuẩn.

Quy Tắc Xổ Số Hồng Kông :

 1. Nếu phát hiện tình trạng đặt cược của khách hàng có vấn đề, thì chúng tôi có quyền lập tức dừng đặt cược của khách hàng; Trước khi chúng tôi dừng đặt cược của khách hàng thì tất cả những đơn đặt cược trước đó vẫn được coi là có hiệu lực, không được yêu cầu hủy bỏ hoặc trì hoãn thanh toán, và không được có bất cứ dị nghị.
 2. Nếu đặt cược tại web của chúng tôi là vi phạm luật pháp địa phương, thì công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.
 3. Thời gian xác nhận đặt cược của mỗi lần tại『Mark Six』 cách nhau khoảng 10 giây: nếu xuất hiện từ 2 đơn cược có cùng nội dung và cùng nhóm, thì công ty chúng tôi chỉ xét duyệt 1 đơn cược là có hiệu lực, các đơn còn lại sẽ bị hủy bỏ. (Ví dụ 1: Trong vòng 10 giây xuất hiện hơn 2 đơn cược có cùng nhóm và nội dung đặt cược số đặc biệt 01,02,03, công ty sẽ chỉ bảo lưu 1 đơn cược có hiệu lực, các đơn khác sẽ bị hủy) (Ví dụ 2: Trong vòng 10 giây xuất hiện 2 nhóm cược: đặt cược số đặc biệt 01,02,03 và đặt cược số đặc biệt 01,02. Vì nhóm số không giống nhau nên được xác nhận cả 2 nhóm cược đều là đơn cược có hiệu lực.)
 4. Tất cả những đặt cược dưới đây đều bao gồm tiền cược.
 5. Quy tắc số đặc biệt
  • Số đặc biệt - số đơn: số đặt cược là số đặc biệt trong kết quả mở thưởng, được coi là trúng thưởng, nếu là các con số khác sẽ không trúng thưởng.
  • Số đặc biệt - lớn nhỏ : số đặc biệt được mở ra lớn hơn hoặc bằng 25, gọi là [số đặc biệt - lớn]; nhỏ hơn hoặc bằng 24, gọi là [số đặc biệt - nhỏ]; nếu mở ra 49 gọi là hòa.
  • Số đặc biệt - chẵn lẻ : số đặc biệt mở ra là 2,4,6… gọi là [số đặc biệt - chẵn]; nếu là 1,3,5,7… gọi là [số đặc biệt - lẻ], 49 là hòa.
  • Tổng lớn nhỏ của số đặc biệt : lấy giá trị hàng chục và hàng đơn vị của số đặc biệt cộng lại với nhau để xét thắng thua. Tổng lớn hơn hoặc bằng 7 gọi là [Lớn], nhỏ hơn hoặc bằng 6 gọi là [Nhỏ], mở ra 49 gọi là hòa.
  • Tổng lớn nhỏ của số đặc biệt : lấy giá trị hàng chục và hàng đơn vị của số đặc biệt cộng lại với nhau để xét thắng thua. Tổng lớn hơn hoặc bằng 7 gọi là [Lớn], nhỏ hơn hoặc bằng 6 gọi là [Nhỏ], mở ra 49 gọi là hòa.
  • Tổng chẵn lẻ của số đặc biệt : lấy giá trị hàng chục và hàng đơn vị của số đặc biệt cộng lại với nhau để xét chẵn lẻ. Nếu là 01,12,32 gọi là [Tổng lẻ]; là 02,11,33 gọi là [Tổng chẵn], mở ra 49 gọi là hòa.
  • Đuôi lớn nhỏ của số đặc biệt : nếu số đuôi của số đặc biệt từ 0~4 gọi là nhỏ, số đuôi từ 5~9 gọi là lớn. Ví dụ: 01,32,44 gọi là đuôi nhỏ; 05,18,19 gọi là đuôi lớn, mở ra 49 gọi là hòa.
 6. Số chính đặc biệt: là chỉ số chính đặc biệt 1, số chính đặc biệt 2, số chính đặc biệt 3, số chính đặc biệt 4, số chính đặc biệt 5, số chính đặc biệt 6: nếu số chính đặc biệt đã đặt cược giống với số chính được mở thưởng và theo đúng thứ tự mở thưởng tại hiện trường, thì trúng thưởng. Nếu số chính 1 tại hiện trường mở ra là 49, và số chính đặc biệt 1 đã đặt cược là 49 thì trúng thưởng, mở ra các số khác thì không trúng thưởng.
 7. Tổng chẵn lẻ: tổng của 7 số mở thưởng cộng lại với nhau là số lẻ thì gọi là [Tổng lẻ], ví dụ tổng điểm là 115,183; tổng là số chẵn gọi là [Tổng chẵn], ví dụ tổng điểm là 108,162. Giả sử nhóm đặt cược phù hợp với kết quả mở thưởng thì trúng thưởng, các trường hợp khác không trúng thưởng.
 8. Tổng lớn nhỏ: tổng của 7 số mở thưởng cộng lại với nhau lớn hơn hoặc bằng 175 thì gọi là [Tổng lớn]; nhỏ hơn hoặc bằng 174 gọi là [Tổng nhỏ]. Ví dụ: kết quả mở thưởng là 02,08,17,28,39,46,25 tổng điểm là 165 gọi là tổng nhỏ. Giả sử nhóm đặt cược phù hợp với kết quả mở thưởng thì trúng thưởng, các trường hợp khác sẽ không trúng thưởng.
 9. Liên mã:
  4 trúng 4: mỗi 4 số đặt cược làm thành 1 nhóm, nếu cả 4 số đã đặt cược đều nằm trong phạm vi các số chính của kết quả mở thưởng thì trúng thưởng, mở ra các số khác sẽ không trúng thưởng. Ví dụ : 06,07,08,09 là 4 số đặt cược trùng với các số chính được mở thưởng thì trúng thưởng, nếu chỉ có 3 số là số chính, 1 số còn lại mở ra là số đặc biệt thì không trúng thưởng.
  3 trúng 2: mỗi 3 số đặt cược làm thành 1 nhóm, nếu trong đó có 2 số trùng với số chính của kết quả mở thưởng, tức 3 trúng 2, coi là trúng thưởng. Nếu cả 3 số đều trùng với số chính mở ra, tức trúng 3 trong 3 trúng 2; nếu mở ra các con số khác sẽ không trúng thưởng. Ví dụ: 06,07,08 làm thành 1 nhóm cược, trong kết quả mở ra có 06,07 là 2 số chính, không có 08, tức là 3 trúng 2, như vậy sẽ dựa vào tỷ lệ cược của 3 trúng 2 để thanh toán; nếu kết quả mở ra có 06,07,08 là 3 số chính, tức trúng 3 trong 3 trúng 2, dựa vào tỷ lệ cược của trúng 3 để thanh toán; nếu chỉ có 1 số trong nhóm cược trùng với kết quả hoặc không có bất cứ số nào trùng thì không trúng thưởng.
  3 trúng 3: mỗi 3 số đặt cược làm thành 1 nhóm, nếu 3 số đặt cược đều là số chính trong kết quả mở thưởng thì trúng thưởng; nếu mở ra các số khác sẽ không trúng thưởng. Ví dụ ; 06,07,08 là 3 số đặt cược và trúng với số chính được mở thưởng thì trúng thưởng. Nếu trong 3 số đặt cược mà mở thưởng có 2 số là số chính, 1 số là số đặc biệt thì không trúng thưởng.
  2 trúng 2: mỗi 2 số đặt cược làm thành 1 nhóm, nếu cả 2 số đặt cược trùng với số chính của kết quả mở thưởng thì trúng thưởng, mở ra các số khác sẽ không trúng thưởng (bao gồm mở ra là 1 số chính và 1 số đặc biệt cũng không trúng thưởng).
  2 trúng đặc biệt mỗi 2 số đặt cược làm thành 1 nhóm, nếu cả 2 số đều trùng với số chính của kết quả mở thưởng thì gọi là trúng 2 trong 2 trúng đặc biệt; nếu trong đó có 1 số là số chính, 1 số là số đặc biệt thì gọi là trúng đặc biệt trong 2 trúng đặc biệt; mở ra các con số khác sẽ không trúng thưởng.
  Xiên đặc biệt: mỗi 2 số đặt cược làm thành 1 nhóm, trong đó 1 số là số chính, 1 số là số đặc biệt thì trúng thưởng; các trường hợp khác sẽ không trúng thưởng (bao gồm cả 2 số đều là số chính).
  7.

  Dựa vào 3 loại quy tắc chơi: 2 trúng 2, 2 trúng đặc biệt, xiên đặc biệt để tiến hành『tổ hợp 2 con giáp』hoặc 『tổ hợp 2 số đuôi』.

  Ví dụ 1 : Sau khi chọn 『2 trúng 2』tiến hành 『tổ hợp 2 con giáp』rồi chọn Rắn (2,14,26,38) và Ngựa (1,13,25,37,49) sẽ tạo thành 20 nhóm số :
  [2,1] [2,13] [2,25] [2,37] [2,49]
  [14,1] [14,13] [14,25] [14,37] [14,49]
  [26,1] [26,13] [26,25] [26,37] [26,49]
  [38,1] [38,13] [38,25] [38,37] [38,49]
  Ví dụ 2 : Sau khi chọn『2 trúng đặc biệt』tiến hành 『tổ hợp 2 số đuôi』rồi chọn 0 (10,20,30,40) và 5 ( 5,15,25,35,45) sẽ tạo thành 20 nhóm số :
  [10,5] [10,15] [10,25] [10,35] [10,45]
  [20,5] [20,15] [20,25] [20,35] [20,45]
  [30,5] [30,15] [30,25] [30,35] [30,45]
  [40,5] [40,15] [40,25] [40,35] [40,45]

  8. Con giáp xiên số đuôi : chọn 1 con giáp chính và đuôi 0-9. Lấy con giáp xiên số đuôi của 3 trúng 3 làm ví dụ : chọn【Long】làm con giáp chính (03, 15, 27, 39) và số đuôi 9. Vì số 39 trong số đuôi 9 cũng xuất hiện trong con giáp đã chọn nên tổ hợp đó sẽ không bị lặp lại. Như vậy có thể kết hợp thành 24 tổ hợp (tổ hợp gồm 2 số đuôi + 1 số trong con giáp chính).
 10. Cược xiên số chính: cách chơi giống với số chính 1-6, nhưng phải đồng thời đặt cược nhiều hạng mục kết quả, nối lại thành nhóm đặt cược, chỉ cần kết quả mở thưởng của kỳ đó phù hợp với chuỗi cược mà bạn đã lựa chọn thì trúng thưởng. Nếu trong đó có 1 hạng mục kết quả không trúng thì coi là không trúng thưởng; nếu trong đó có 1 hạng mục kết quả là hòa, các hạng mục kết quả khác đều trúng thưởng thì cũng coi là trúng thưởng; hạng mục kết quả là hòa sẽ được quyết toán với tỷ lệ [1].
 11. Con giáp - màu bóng: được chia làm 2 loại cách chơi màu bóng và con giáp.

  Con giáp :
  Thứ tự các con giáp là Chuột > Trâu > Hổ > Thỏ > Rồng > Rắn > Ngựa > Dê > Khỉ > Gà > Chó > Lợn. Nếu năm nay là năm con ngựa thì sẽ lấy ngựa làm khởi điểm, dựa theo thứ tự chia 49 số thành 12 con giáp ( như bên dưới), sau đó dựa vào con giáp để đặt cược.
  Horse 01 , 13 , 25 , 37 , 49
  Goat 12 , 24 , 36 , 48
  Monkey 11 , 23 , 35 , 47
  Rooster 10 , 22 , 34 , 46
  Dog 09 , 21 , 33 , 45
  Pig 08 , 20 , 32 , 44
  Rat 07 , 19 , 31 , 43
  Oxen 06 , 18 , 30 , 42
  Tiger 05 , 17 , 29 , 41
  Rabbit 04 , 16 , 28 , 40
  Dragon 03 , 15 , 27 , 39
  Snake 02 , 14 , 26 , 38
  Nếu số đặc biệt của kỳ đó nằm trong phạm vị của con giáp đặt cược thì trúng thưởng.

  Màu bóng: đặt cược màu bóng của số đặc biệt, màu bóng mở ra giống với màu bóng đặt cược thì trúng thưởng. Màu bóng của các con số được sắp xếp như sau :
  01 11 21 31 41
  02 12 22 32 42
  03 13 23 33 43
  04 14 24 34 44
  05 15 25 35 45
  06 16 26 36 46
  07 17 27 37 47
  08 18 28 38 48
  09 19 29 39 49 
  10 20 30 40
 12. Nhất giáp:
  1 con giáp: dựa theo thứ tự sắp xếp con giáp, ví dụ năm nay là năm con ngựa thì sẽ lấy ngựa làm khởi điểm, dựa theo thứ tự sắp xếp 49 con số thành 12 con giáp (Horse) sau đó dựa vào con giáp để đặt cược
  Horse 01 , 13 , 25 , 37, 49
  Goat 12 , 24 , 36 , 48
  Monkey 11 , 23 , 35 , 47
  Rooster 10 , 22 , 34 , 46
  Dog 09 , 21 , 33 , 45
  Pig 08 , 20 , 32 , 44
  Rat 07 , 19 , 31 , 43
  Oxen 06 , 18 , 30 , 42
  Tiger 05 , 17 , 29 , 41
  Rabbit 04 , 16 , 28 , 40
  Dragon 03 , 15 , 27 , 39
  Snake 02 , 14 , 26 , 38
  Chỉ cần con số của kỳ đó (tất cả số chính và số đặc biệt được mở ra cuối cùng) nằm trong phạm vi con giáp đặt cượ c, thì trúng thưởng (Hãy chú ý: số 49 vẫn được tính thắng thua, không tính là hòa)
 13. Hợp giáp: chọn 1~11 con giáp thành 1 nhóm, và chọn số đặc biệt được mở thưởng có nằm trong nhóm này không, nếu chọn là "trúng" (có thể chọn 2~11 con giáp) và số đặc biệt mở ra nằm trong nhóm này, thì trúng thưởng; nếu chọn là "không trúng" (có thể chọn 1~10 con giáp),hệ thống sẽ chuyển nhóm chọn không trúng thành nhóm trúng; nếu số đặc biệt của kỳ đó là 49, thì tất cả đều coi là hòa.
 14. Chế độ siêu tốc: những đơn cược được đặt cược tại chế độ này, nếu có sự thay đổi về tỷ lệ cược, hệ thống sẽ không hiển thị thông báo tỷ lệ cược đã thay đổi, mà sẽ căn cứ vào tỷ lệ cược mới nhất khi đặt cược để tiếp nhận đơn cược. Ví dụ: sử dụng chế độ siêu tốc để đặt cược số đặc biệt, khi nhập số tiền cược, tỷ lệ cượ clà 41.5; trong quá trình nhập số tiền cược thì tỷ lệ cược đã thay đổi thành 41; khi nhập xong số tiền cược và xác nhận đặt cược thì đơn cược sẽ hiển thị tỷ lệ cược là 41 làm cơ sở tiếp nhận đặt cược, và lúc này tại màn hình đặt cược sẽ hiển thị tỷ lệ cược mới nhất.
 15. Tổ hợp 2: là sự kết hợp của 2 cách chơi: màu bóng của số đặc biệt và chẵn lẻ hoặc lớn nhỏ tạo thành 1 nhóm đặt cược. Khi số đặc biệt được mở ra của kỳ đó phù hợp với nhóm đặt cược, thì trúng thưởng; nếu số đặc biệt được mở ra của kỳ đó là 49 thì coi là hòa; các trường hợp khác sẽ không trúng thưởng.
 16. Tổ hợp 3: là sự kết hợp của 3 cách chơi ; màu bóng, chẵn lẻ và lớn nhỏ của số đặc biệt tạo thành 1 nhóm đặt cược. Khi số đặc biệt được mở ra của kỳ đó phù hợp với nhóm đặt cược, thì trúng thưởng; nếu số đặc biệt mở ra là 49 thì coi là hòa; nếu mở ra các trường hợp khác thì không trúng thưởng.
 17. Chính giáp: dựa vào tất cả các số chính được mở ra làm chuẩn. Nếu trong 6 số chính của kỳ này, chỉ cần có 1 số nằm trong phạm vi con giáp đã đặt cược, thì trúng thưởng. Nếu nhiều hơn 1 số chính nằm trong phạm vị con giáp đặt cược thì tiền thưởng sẽ được nhân gấp bội! Ví dụ: đặt cược $100, chính giáp là ngựa, tỷ lệ cược 1.88
  • 6 số chính mở ra có 01, tiền thưởng là $88
  • 6 số chính mở ra có 01, 13 tiền thưởng là $176
  • 6 số chính mở ra có 01, 13, 25 tiền thưởng là $264
  • 6 số chính mở ra có 01, 13, 25, 37 tiền thưởng là $352
  • 6 số chính mở ra có 01, 13, 25, 37, 49 tiền thưởng là $440 (Chú ý: số 49 ở đây được tính thắng thua, không tính là hòa).
 18. 7 sắc: căn cứ vào 7 màu bóng mở thưởng, màu nào chiếm nhiều nhất sẽ trúng thưởng. Trong 6 số chính, mỗi quả bóng được tính là 1 màu bóng; số đặc biệt được tính là 1.5 màu bóng. Và 3 loại kết quả dưới đây sẽ được coi là hòa.
  • 6 số chính mở ra có 3 xanh 3 xanh lá, số đặc biệt là 1.5 đỏ
  • 6 số chính mở ra có 3 xanh 3 đỏ, số đặc biệt là 1.5 xanh lá
  • 6 số chính mở ra có 3 xanh lá 3 đỏ, số đặc biệt là 1.5 xanh Nếu mở ra là hòa, thì tiền đặt cược của tất cả đơn cược cho 7 sắc là đỏ, xanh hoặc xanh lá sẽ được hoàn trả lại, hội viên cũng có thể đặt cược hòa.
 19. Số đầu của số đặc biệt: chỉ mã số đầu tiên của số đặc biệt
  • Đầu 0 : 01,02,03,04,05,06,07,08,09
  • Đầu 1 : 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
  • Đầu 2 : 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
  • Đầu 3 : 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39
  • Đầu 4 : 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  Ví dụ : kết quả mở ra số đặc biệt là 21 thì đặt cược đầu"2" sẽ trúng thưởng, đặt cược các đầu khác sẽ không trúng thưởng.
 20. Số đuôi của số đặc biệt: chỉ mã số cuối cùng của số đặc biệt
  • Đuôi 1 : 01,11,21,31,41
  • Đuôi 2 : 02,12,22,32,42
  • Đuôi 3 : 03,13,23,33,43
  • Đuôi 4 : 04,14,24,34,44
  • Đuôi 5 : 05,15,25,35,45
  • Đuôi 6 : 06,16,26,36,46
  • Đuôi 7 : 07,17,27,37,47
  • Đuôi 8 : 08,18,28,38,48
  • Đuôi 9 : 09,19,29,39,49
  • Đuôi 0 : 10,20,30,40
  Ví dụ: kết quả mở ra số đặc biệt là 21, thì đặt cược đuôi "1" sẽ trúng thưởng, đặt cược các số đuôi khác sẽ không trúng thưởng.
 21. Số đuôi của số chính đặc biệt: chỉ cần kết quả mở thưởng của tất cả các số mở thưởng (tất cả số chính và số đặc biệt), bao gồm 1 hoặc nhiều số nằm trong các nhóm số đuôi thì khi phát thưởng chỉ phát thưởng 1 lần, kể cả 1 hoặc nhiều số nằm trong cùng 1 nhóm số đuôi cũng chỉ phát thưởng 1 lần.
  • Đuôi 1: 01.11.21.31.4
  • Đuôi 2: 02.12.22.32.42
  • Đuôi 3: 03.13.23.33.43
  • Đuôi 4: 04.14.24.34.44
  • Đuôi 5:05.15.25.35.45
  • Đuôi 6:06.16.26.36.46
  • Đuôi 7: 07.17.27.37.47
  • Đuôi 8: 08.18.28.38.48
  • Đuôi 9: 09.19.29.39.49
  • Đuôi 0: 10.20.30.40
  Ví dụ: kết quả mở thưởng các số chính 11,31,42,44,35,32,số đặc biệt là 21. Đặt cược đuôi "1", đuôi"2", đuôi "4", đuôi "5" đều trúng thưởng, các số đuôi khác không trúng thưởng.
 22. Tổng giáp: tổng số con giáp khác nhau được mở ra trong kỳ này (số chính và số đặc biệt) giống với tổng số con giáp đặt cược (không cần chỉ định con giáp) thì trúng thưởng; các trường hợp khác sẽ không trúng thưởng. Ví dụ: nếu kết quả của kỳ này là 19,24,12,34,40,39 và số đặc biệt là 49, tổng cộng có 6 con giáp, nếu chọn tổng giáp【6】thì trúng thưởng (Chú ý: số 49 vẫn tính thắng thua, không được xem là hòa).
 23. Tổng giáp - chẵn lẻ: nếu tổng số con giáp mở thưởng (số chính và số đặc biệt) là số lẻ thì gọi là [Lẻ]; là số chẵn thì gọi là [Chẵn]. Ví dụ : kết quả là 19,24,12,34,40,39 và số đặc biệt là 49 thì tổng có 6 con giáp, nếu đặt cược chẵn sẽ trúng thưởng.
 24. Liên giáp: chọn 2~6 con giáp tạo thành 1 nhóm đặt cược, khi số mở thưởng (tất cả số chính và số đặc biệt) nằm trong nhóm số của các con giáp đã tích chọn khi đặt cược, các con giáp đã tích chọn ít nhất trúng 1 con số, thì trúng thưởng, các trường hợp khác thì không trúng thưởng (Chú ý: số 49 được tính thắng thua, không tính là hòa). Ví dụ : nếu kết quả của kỳ này là 19,24,12,34,40,39 và số đặc biệt là 49, khi đặt cược đã tích chọn 3 con giáp (gọi là 3 liên giáp), nếu các con số thuộc con giáp đã đặt cược có ít nhất 1 số xuất hiện trong kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
 25. Liền đuôi: chọn 2~6 số đuôi tạo thành 1 nhóm đặt cược, khi số mở thưởng của kỳ này (tất cả số chính và số đặc biệt) nằm trong nhóm số đuôi đã tích chọn khi đặt cược, thì trúng thưởng. Các trường hợp khác sẽ không trúng thưởng (Chú ý : số 49 được tính thắng thua, không tính là hòa) Ví dụ 1 : đặt cược tổ hợp 2 số đuôi, tích chọn 0, 1, khi 7 số mở thưởng của kỳ này mở ra có đuôi "0" và đuôi "1", thì trúng thưởng. Ví dụ 2 : đặc cược tổ hợp 2 số đuôi, tích chọn 0,1,2, sẽ xuất hiện 3 loại nhóm (nhóm 1: 0, 1), (nhóm 2: 0, 2), (nhóm 3: 1, 2), khi trong 7 số mở thưởng của kỳ này có 2 số đuôi nằm trong 1 nhóm đã chọn thì trúng thưởng.
 26. Tự chọn không trúng thưởng: chọn 5~12 số thành 1 nhóm cược, khi số mở thưởng (tất cả số chính và số đặc biệt) đều không nằm trong nhóm số đã chọn khi đặt cược, thì trúng thưởng; nếu có bất kỳ số đã chọn nào nằm trong kết quả mở thưởng thì không trúng thưởng. Ví dụ : kết quả của kỳ này là 19,24,17,34,40,39, và số đặc biệt là 49, khi đặt cược đã chọn 5 số (gọi là 5 không trúng), nếu các số trong nhóm đã chọn không nằm trong kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
 • Xổ Số Hồng Kông

  Xổ Số Hồng Kông
 • Số Đề Việt Nam

  Số Đề Việt Nam
 • Xổ Số Đài Loan

  Xổ Số Đài Loan
 • BB PK Sấm Chớp

  BB PK Sấm Chớp
 • BB Cuộc Đua Tốc Độ 3D

  BB Cuộc Đua Tốc Độ 3D
 • Leo Thang Trò Chơi

  Leo Thang Trò Chơi
 • BB Cao Thấp

  BB Cao Thấp
 • Trứng Vàng BB Trò Chơi

  Trứng Vàng BB Trò Chơi
 • Xổ Số 3D

  Xổ Số 3D
 • Xổ Số Thể Thao 3D (Sports Lotto)

  Xổ Số Thể Thao 3D (Sports Lotto)
 • BB3D Xổ Số

  BB3D Xổ Số
 • Xổ Số Thượng Hải

  Xổ Số Thượng Hải
 • Chongqing Xổ Số

  Chongqing Xổ Số
 • Tianjin Xổ Số

  Tianjin Xổ Số
 • Guangxi Hạnh phúc 10

  Guangxi Hạnh phúc 10
 • Jiangxi Xổ Số

  Jiangxi Xổ Số
 • Tianjin Hạnh Phúc 10

  Tianjin Hạnh Phúc 10
 • Guangdong Hạnh Phúc 10

  Guangdong Hạnh Phúc 10
 • Beijing Keno 8

  Beijing Keno 8
 • BC Keno Trực Tiếp

  BC Keno Trực Tiếp
 • ACTC

  ACTC
 • BB Keno

  BB Keno
 • Beijing PK10

  Beijing PK10
 • Chongqing 11-5

  Chongqing 11-5
 • Guangdong 11-5

  Guangdong 11-5
 • Jiangxi 11-5

  Jiangxi 11-5
 • Shandong 11-5

  Shandong 11-5
 • BB Running

  BB Running
 • Jiangsu Fast 3

  Jiangsu Fast 3
 • Anhui Fast 3

  Anhui Fast 3
 • BB Bingo

  BB Bingo