VX88 Esball GlobalVX88 Esball Global

XỔ SỐ Jiangxi 11-5


esball Lottery Betting Systems, Online Casino
 1. [Xổ số Giang Tây 11 chọn 5] do tổng cục thể thao quốc gia phát hành, trung tâm quản lý xổ số thể thao tiêu thụ.
 2. Mỗi ngày mở 78 kỳ, cứ 10 phút mở 1 lần, mỗi lần từ 1~11 lắc ra 5 con số để làm kết quả mở thưởng, Căn cứ theo con số đặt cược và cách chơi khác nhau sẽ có mức tiền thưởng khác nhau.
 3. Thời gian mở thưởng từ 9:00 AP đến 10:00 PM. Nếu thời gian mở thưởng có thay đổi thì căn cứ theo thông báo của tổng cục thể thao quốc gia.

Cách chơi

Một số: chỉ con số đầu tiên, số thứ 2, số thứ 3, số thứ 4, số thứ 5 lần lượt xuất hiện để làm căn cứ trúng thưởng:

Một số: nếu tại hiện trường mở ra con số đầu tiên là 10, đặt cược số thứ nhất là 10 thì trúng thưởng; những số khác đều không trúng thưởng.
Lớn nhỏ: Con số mở thưởng lớn hơn hoặc bằng 6 là “Lớn”; nhỏ hơn 5 là “Nhỏ”, 11 là “Hòa” (không tính thắng thua).
Chẵn lẻ: Nếu mã số mở thưởng 2,4,6,8 là “Chẵn”, nếu mã số mở thưởng 5,7,9, số là “Lẻ”. 11 là “Hòa”.

Tổng: cộng tổng của 5 số mở thưởng sau đó xét :

Tổng lớn nhỏ: Nếu tổng của tất cả 5 số mở thưởng lớn hơn 30 là “Lớn”; tổng nhỏ hơn 30 là “Nhỏ”, nếu bằng 30 là “Hòa”.
Tổng chẵn lẻ: Tổng các 5 số mở thưởng bằng 11,31… là “Lẻ”. Nếu tổng các số mở thưởng là 42,30… là “Chẵn”.
Đuôi số tổng lớn nhỏ: số đuôi của tổng tất cả số mở thưởng lớn hơn hoặc bằng 5 là “Lớn”; nhỏ hơn hoặc bằng 4 là “ Nhỏ”.

Long hổ:

Long: là mã số đầu tiên lớn hơn mã số thứ 5; ví dụ: mã số đầu tiên là 10, mã số thứ 5 là 7.
Hổ: là mã số đầu tiên nhỏ hơn mã số thứ 5, ví dụ: mã số đầu tiên là 3, mã số thứ 5 là 7.

Chọn số- từ 1-11 số, chọn ra 1-5 số để làm tổ hợp nhóm đặt :

1 trúng 1: đặt cược 1 con số và trùng với 1 trong 5 con số mở thưởng, thì xem là trúng thưởng.
2 trúng 2: đặt cược 2 con số và trùng với 2 trong 5 con số mở thưởng, thì xem là trúng thưởng (không phân biệt thứ tự)
3 trúng 3: đặt cược 3 con số và trùng với 3 trong 5 con số mở thưởng, thì xem là trúng thưởng (không phân biệt thứ tự)
4 trúng 4: đặt cược 4 con số và trùng với 4 trong 5 con số mở thưởng, thì xem là trúng thưởng (không phân biệt thứ tự)
5 trúng 5: đặt cược 5 con số và trùng 5 con số mở thưởng, thì xem là trúng thưởng (không phân biệt thứ tự)
6 trúng 5: đặt cược 6 con số trong đó có 5 con số trùng với 5 số mở thưởng, thì xem là trúng thưởng (không phân biệt thứ tự)
7 trúng 5: đặt cược 7 con số trong đó có 5 con số trùng với 5 số mở thưởng, thì xem là trúng thưởng (không phân biệt thứ tự)
8 trúng 5: đặt cược 8 con số trong đó có 5 con số trùng với 5 số mở thưởng, thì xem là trúng thưởng (không phân biệt thứ tự)
Nhóm 2 mã đầu: đặt cược 2 con số và trùng với 2 con số mở thưởng đầu tiên thì xem là trúng thưởng (không xét thứ tự)
Nhóm 3 mã đầu: đặt cược 3 con số và trùng với 3 con số mở thưởng đầu tiên thì xem là trúng thưởng (không xét thứ tự)
Nhóm 2 mã đầu thẳng: đặt cược 2 con số và trùng với 2 con số mở thưởng đầu tiên theo thứ tự thì xem là trúng thưởng
Nhóm 3 mã đầu thẳng: đặt cược 3 con số và trùng với 3 con số mở thưởng đầu tiên theo thứ tự thì xem là trúng thưởng

 • Xổ Số Hồng Kông

  Xổ Số Hồng Kông
 • Số Đề Việt Nam

  Số Đề Việt Nam
 • Xổ Số Đài Loan

  Xổ Số Đài Loan
 • BB PK Sấm Chớp

  BB PK Sấm Chớp
 • BB Cuộc Đua Tốc Độ 3D

  BB Cuộc Đua Tốc Độ 3D
 • Leo Thang Trò Chơi

  Leo Thang Trò Chơi
 • BB Cao Thấp

  BB Cao Thấp
 • Trứng Vàng BB Trò Chơi

  Trứng Vàng BB Trò Chơi
 • Xổ Số 3D

  Xổ Số 3D
 • Xổ Số Thể Thao 3D (Sports Lotto)

  Xổ Số Thể Thao 3D (Sports Lotto)
 • BB3D Xổ Số

  BB3D Xổ Số
 • Xổ Số Thượng Hải

  Xổ Số Thượng Hải
 • Chongqing Xổ Số

  Chongqing Xổ Số
 • Tianjin Xổ Số

  Tianjin Xổ Số
 • Guangxi Hạnh phúc 10

  Guangxi Hạnh phúc 10
 • Jiangxi Xổ Số

  Jiangxi Xổ Số
 • Tianjin Hạnh Phúc 10

  Tianjin Hạnh Phúc 10
 • Guangdong Hạnh Phúc 10

  Guangdong Hạnh Phúc 10
 • Beijing Keno 8

  Beijing Keno 8
 • BC Keno Trực Tiếp

  BC Keno Trực Tiếp
 • ACTC

  ACTC
 • BB Keno

  BB Keno
 • Beijing PK10

  Beijing PK10
 • Chongqing 11-5

  Chongqing 11-5
 • Guangdong 11-5

  Guangdong 11-5
 • Jiangxi 11-5

  Jiangxi 11-5
 • Shandong 11-5

  Shandong 11-5
 • BB Running

  BB Running
 • Jiangsu Fast 3

  Jiangsu Fast 3
 • Anhui Fast 3

  Anhui Fast 3
 • BB Bingo

  BB Bingo