VX88 Esball GlobalVX88 Esball Global

Guangxi Hạnh phúc 10

Guangxi Welfare Lottery Happy 10
Guangxi Happy 10 là trò chơi được Bộ Tài chính Quốc gia cấp phép, do Trung tâm quản lý và phát hành xổ số phúc lợi Trung Quốc phát hành tại tỉnh Quảng Tây và do Trung tâm phát hành xổ số phúc lợi Quảng Tây tiêu thụ. Thời gian mở thưởng bắt đầu từ 09:00 sáng đến 21:30 mỗi ngày tại website chính thức (cứ 15 phút mở thưởng 1 lần), tổng cộng có 50 kỳ. Quy tắc trò chơi Guangxi Happy 10 như sau:

Số đặc biệt - số đơn :

Nếu con số đặt cược là số đặc biệt được mở thưởng, thì coi là trúng thưởng; nếu là các trường hợp khác thì không trúng thưởng.

Số đặc biệt - lớn nhỏ :

Số mở thưởng là số từ 01~10 là nhỏ, 11~20 là lớn, 21 là hòa.

Số đặc biệt - lẻ chẵn :

Số đặc biệt là số lẻ thì gọi là [đặc biệt lẻ], như 11, 15; là số chẵn thì gọi là [đặc biệt chẵn], là số 21 thì hòa.

Tổng chẵn lẻ của số đặc biệt :

Lấy giá trị hàng đơn vị và hàng chục của số đặc biệt cộng lại với nhau để xét thắng thua. Ví dụ: 01, 12, 16 là tổng lẻ; 02, 11, 20 là tổng chẵn; 21 là hòa.

Số đuôi lớn nhỏ của số đặc biệt :

Số đặc biệt mở ra có số đuôi lớn hơn hoặc bằng 5 thì là [Đuôi lớn], nhỏ hơn hoặc bằng 4 là [Đuôi nhỏ]; mở ra là số 21 là hòa.

Số đặc biệt - tổ hợp :

Số đặc biệt lớn nhỏ và số đặc biệt chẵn lẻ tạo thành 1 tổ hợp đặt cược; khi số đặc biệt của kỳ đó mở ra phù với với tổ hợp đã đặt cược, thì trúng thưởng; nếu số đặc biệt của kỳ đó mở ra là 21, thì coi là hòa; các trường hợp khác sẽ không trúng thưởng.

Số đặc biệt - màu bóng :

Đỏ: 01,04,07,10,13,16,19
Xanh: 02,05,08,11,14,17,20
Xanh lá: 03,06,09,12,15,18,21

Số đặc biệt - 4 mùa :

Xuân: 01,02,03,04,05.
Hạ: 06,07,08,09,10.
Thu: 11,12,13,14,15.
Đông: 16,17,18,19,20;
Nếu mở ra là 21 tức hòa.

Số đặc biệt - ngũ hành :

Kim: 05,10,15,20
Mộc: 01,06,11,16,21 (chú ý: 21 thuộc kết quả Số Mộc , không phải là số hòa ván)
Thủy: 02,07,12,17
Hỏa:03、08、13、18
Thổ:04、09、14、19

Số chính cố định :

Số chính 1, Số chính 2, Số chính 3, Số chính 4 : Có nghĩa là con số đặt cược nếu trùng với con số mở thưởng và thứ tự mở thưởng khi quay thưởng tại hiện trường thì được coi là trúng thưởng. Ví dụ: Nếu hiện trường quay thưởng số chính thứ nhất quay trúng số 21, nếu đặt cược số chính 1 là số 21 thì được coi là trúng thưởng, nếu là các số khác sẽ không trúng thưởng..

Số chính - lớn nhỏ :

Con số mở thưởng từ 01~10 là nhỏ, từ 11~20 là lớn, 21 là hòa.

Số chính - lẻ chẵn :

Số chính là 1,3,5… gọi là số chính lẻ; là 2,4,6…gọi là số chính chẵn; mở ra là 21 coi là hòa.

Tổng chẵn lẻ của số chính :

Lấy giá trị hàng đơn vị và hàng chục của số chính cộng lại với nhau để xét thắng thua. Ví dụ: 01, 12, 16 là tổng lẻ; 02, 11, 20 là tổng chẵn; 21 là hòa.

Số đuôi lớn nhỏ của số chính :

Số chính mở ra có số đuôi lớn hơn hoặc bằng 5 thì là đuôi lớn, nhỏ hơn hoặc bằng 4 là đuôi nhỏ; mở ra là số 21 là hòa.

Số chính - tổ hợp :

Số chính lớn/nhỏ và số đặc biệt chẵn/lẻ làm thành 1 tổ hợp đặt cược; Số đặc biệt mở ra trong kỳ đó phù hợp với tổ hợp đã đặt cược thì coi là trúng thưởng; Nếu số chính mở ra trong kỳ là 21, thì coi là hòa; Nếu số đặc biệt mở ra trong kỳ là 21 thì coi là hòa; nếu mở ra các trường hợp khác thì không trúng thưởng.

Số chính - màu bóng :

Đỏ:01、04、07、10、13、16、19
Xanh:02、05、08、11、14、17、20
Xanh lá:03、06、09、12、15、18、21

Số chính - 4 mùa :

Xuân:01、02、03、04、05
Hạ:06、07、08、09、10
Thu:11、12、13、14、15
Đông:16、17、18、19、20;
Nếu mở ra là 21 tức hòa.

Số chính - ngũ hành :

Kim:05、10、15、20
Mộc:01、06、11、16、21 (chú ý: 21 thuộc kết quả Số Mộc , không phải là số hòa ván)
Thủy:02、07、12、17
Hỏa:03、08、13、18
Thổ:04、09、14、19

1 trúng 1 :

Đặt cược 1 con số, nếu con số này nằm trong 5 con số được mở ra thì gọi là trúng thưởng.

 • Xổ Số Hồng Kông

  Xổ Số Hồng Kông
 • Số Đề Việt Nam

  Số Đề Việt Nam
 • Xổ Số Đài Loan

  Xổ Số Đài Loan
 • BB PK Sấm Chớp

  BB PK Sấm Chớp
 • BB Cuộc Đua Tốc Độ 3D

  BB Cuộc Đua Tốc Độ 3D
 • Leo Thang Trò Chơi

  Leo Thang Trò Chơi
 • BB Cao Thấp

  BB Cao Thấp
 • Trứng Vàng BB Trò Chơi

  Trứng Vàng BB Trò Chơi
 • Xổ Số 3D

  Xổ Số 3D
 • Xổ Số Thể Thao 3D (Sports Lotto)

  Xổ Số Thể Thao 3D (Sports Lotto)
 • BB3D Xổ Số

  BB3D Xổ Số
 • Xổ Số Thượng Hải

  Xổ Số Thượng Hải
 • Chongqing Xổ Số

  Chongqing Xổ Số
 • Tianjin Xổ Số

  Tianjin Xổ Số
 • Guangxi Hạnh phúc 10

  Guangxi Hạnh phúc 10
 • Jiangxi Xổ Số

  Jiangxi Xổ Số
 • Tianjin Hạnh Phúc 10

  Tianjin Hạnh Phúc 10
 • Guangdong Hạnh Phúc 10

  Guangdong Hạnh Phúc 10
 • Beijing Keno 8

  Beijing Keno 8
 • BC Keno Trực Tiếp

  BC Keno Trực Tiếp
 • ACTC

  ACTC
 • BB Keno

  BB Keno
 • Beijing PK10

  Beijing PK10
 • Chongqing 11-5

  Chongqing 11-5
 • Guangdong 11-5

  Guangdong 11-5
 • Jiangxi 11-5

  Jiangxi 11-5
 • Shandong 11-5

  Shandong 11-5
 • BB Running

  BB Running
 • Jiangsu Fast 3

  Jiangsu Fast 3
 • Anhui Fast 3

  Anhui Fast 3
 • BB Bingo

  BB Bingo