VX88 Esball GlobalVX88 Esball Global

Guangdong Hạnh Phúc 10 Xổ Số

Guangdong Welfare Lottery Happy 10
Guangdong Happy 10 là trò chơi được Bộ Tài chính Quốc gia cấp phép, do Trung tâm quản lý và phát hành xổ số phúc lợi Trung Quốc phát hành tại tỉnh Quảng Đông và do Trung tâm phát hành xổ số phúc lợi Quảng Đông tiêu thụ. Thời gian mở thưởng của Guangdong Happy 10 tại web chính thức: từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau sẽ mở thưởng từ 8:30 sáng đến 22:30 tối; từ tháng 5 đến tháng 10 sẽ mở thưởng từ 09:00 sáng đến 23:00 tối (mỗi 10 phút 1 kỳ), tổng cộng có 84 kỳ.
Quy tắc cụ thể của Guangdong Happy 10 tại công ty chúng tôi như sau:

Chọn số :

Bóng thứ 1, bóng thứ 2, bóng thứ 3, bóng thứ 4, bóng thứ 5, bóng thứ 6, bóng thứ 7, bóng thứ 8: là chỉ con số đặt cược giống với số mở thưởng và theo đúng trình tự mở thưởng, thì trúng thưởng. Nếu số mở thưởng của bóng thứ 1 là 20 và số đặt cược cho bóng thứ 1 là 20 thì trúng thưởng, nếu là số khác thì không trúng thưởng.

Lớn/nhỏ:

Số mở thưởng lớn hơn hoặc bằng 11 gọi là Lớn, nhỏ hơn hoặc bằng 10 gọi là Nhỏ.

Lẻ/Chẵn :

Những số là số chẵn thì gọi là Chẵn, như 08,16; những số là số lẻ thì gọi là Lẻ, như 19, 05.

Số tổng lẻ/chẵn :

Lấy tổng điểm của hàng đơn vị cộng với hàng chục của con số để quyết định thắng thua

Số đuôi lớn/nhỏ :

Số đuôi của số mở thưởng lớn hơn hoặc bằng 5 gọi là Số đuôi lớn; nhỏ hơn hoặc bằng 4 gọi là Số đuôi nhỏ.

4 mùa :

Xuân:01、02、03、04、05
Hạ:06、07、08、09、10
Thu:11、12、13、14、15
Đông:16、17、18、19、20

Ngũ hành :

Kim:05、10、15、20
Mộc:01、06、11、16
Thủy:02、07、12、17
Hỏa:03、08、13、18
Thổ:04、09、14、19

4 hướng :

Đông:01、05、09、13、17
Nam:02、06、10、14、18
Tây:03、07、11、15、19
Bắc:04、08、12、16、20

Trung-Phát-Bạch :

Trung:01、02、03、04、05、06、07
Phát:08、09、10、11、12、13、14
Bạch:15、16、17、18、19、20

Tổng lớn/nhỏ :

Tổng của 8 số mở thưởng nhỏ hơn 84, gọi là Tổng nhỏ. lớn hơn 84 gọi là Tổng lớn, nếu bằng 84 thì được coi là Hòa (Không tính thắng thua).

Tổng Lẻ/Chẵn :

Tổng của tất cả các số mở thưởng cộng lại là số lẻ thì coi là Tổng Lẻ, như 11, 21; tổng là số chẵn thì coi là Tổng Chẵn, như 22, 40.

Đuôi tổng lớn/nhỏ :

Số đuôi của tổng tất cả các số mở thưởng cộng lại lớn hơn hoặc bằng 5 thì coi là số đuôi tổng lớn; nhỏ hơn hoặc bằng 4 gọi là đuôi tổng nhỏ.

Long-Hổ :

Long: Số mở thưởng của bóng thứ 1 lớn hơn số mở thưởng của bóng thứ 8. Ví dụ: Bóng thứ 1 mở ra là 14 và bóng thứ 8 mở ra là 09, thì ván đó là Long.
Hổ: Số mở thưởng của bóng thứ 1 nhỏ hơn số mở thưởng của bóng thứ 8. Ví dụ: Bóng thứ 1 mở ra là 09 và bóng thứ 8 mở ra là 14 thì ván đó là Hổ.

1 trúng 1 :

Đặt cược vào 1 số, nếu số đặt cược đó trùng với kết quả mở thưởng của bất kỳ 8 số mở thưởng thì trúng thưởng.

 • Xổ Số Hồng Kông

  Xổ Số Hồng Kông
 • Số Đề Việt Nam

  Số Đề Việt Nam
 • Xổ Số Đài Loan

  Xổ Số Đài Loan
 • BB PK Sấm Chớp

  BB PK Sấm Chớp
 • BB Cuộc Đua Tốc Độ 3D

  BB Cuộc Đua Tốc Độ 3D
 • Leo Thang Trò Chơi

  Leo Thang Trò Chơi
 • BB Cao Thấp

  BB Cao Thấp
 • Trứng Vàng BB Trò Chơi

  Trứng Vàng BB Trò Chơi
 • Xổ Số 3D

  Xổ Số 3D
 • Xổ Số Thể Thao 3D (Sports Lotto)

  Xổ Số Thể Thao 3D (Sports Lotto)
 • BB3D Xổ Số

  BB3D Xổ Số
 • Xổ Số Thượng Hải

  Xổ Số Thượng Hải
 • Chongqing Xổ Số

  Chongqing Xổ Số
 • Tianjin Xổ Số

  Tianjin Xổ Số
 • Guangxi Hạnh phúc 10

  Guangxi Hạnh phúc 10
 • Jiangxi Xổ Số

  Jiangxi Xổ Số
 • Tianjin Hạnh Phúc 10

  Tianjin Hạnh Phúc 10
 • Guangdong Hạnh Phúc 10

  Guangdong Hạnh Phúc 10
 • Beijing Keno 8

  Beijing Keno 8
 • BC Keno Trực Tiếp

  BC Keno Trực Tiếp
 • ACTC

  ACTC
 • BB Keno

  BB Keno
 • Beijing PK10

  Beijing PK10
 • Chongqing 11-5

  Chongqing 11-5
 • Guangdong 11-5

  Guangdong 11-5
 • Jiangxi 11-5

  Jiangxi 11-5
 • Shandong 11-5

  Shandong 11-5
 • BB Running

  BB Running
 • Jiangsu Fast 3

  Jiangsu Fast 3
 • Anhui Fast 3

  Anhui Fast 3
 • BB Bingo

  BB Bingo