VX88 Esball GlobalVX88 Esball Global

Đại sư đánh cáĐặc điểm trò chơi

「Đại sư đánh cá」 là một loại trò chơi hình ảnh tinh tế, cá biển sâu phong phú, giai điệu vui tươi và khi thành công đánh cá còn nhận được nhiều đồng tiền vàng, bầy cá đẳng cấp, đồng tiền đầy ấp, giúp bạn trên hành trình bắt cá nhiều bất ngờ thú vị ! Hãy cùng nhau chơi vui vẻ nhé !

Bảng tỉ lệ cược

Đại sư đánh cá - Bảng tỉ lệ cược Đại sư đánh cá - Bảng tỉ lệ cược Đại sư đánh cá - Bảng tỉ lệ cược Đại sư đánh cá - Bảng tỉ lệ cược Đại sư đánh cá - Bảng tỉ lệ cược
Bonus vũ khí đặc biệt X150~X300 X100~X160 X60~X120
Đại sư đánh cá - Bảng tỉ lệ cược Đại sư đánh cá - Bảng tỉ lệ cược Đại sư đánh cá - Bảng tỉ lệ cược Đại sư đánh cá - Bảng tỉ lệ cược Đại sư đánh cá - Bảng tỉ lệ cược
X50 X40 X30 X25 X20
Đại sư đánh cá - Bảng tỉ lệ cược Đại sư đánh cá - Bảng tỉ lệ cược Đại sư đánh cá - Bảng tỉ lệ cược Đại sư đánh cá - Bảng tỉ lệ cược Đại sư đánh cá - Bảng tỉ lệ cược
X18 X15 X14 X12 X10
Đại sư đánh cá - Bảng tỉ lệ cược Đại sư đánh cá - Bảng tỉ lệ cược Đại sư đánh cá - Bảng tỉ lệ cược Đại sư đánh cá - Bảng tỉ lệ cược Đại sư đánh cá - Bảng tỉ lệ cược
X9 X8 X7 X6 X5
Đại sư đánh cá - Bảng tỉ lệ cược Đại sư đánh cá - Bảng tỉ lệ cược Đại sư đánh cá - Bảng tỉ lệ cược Đại sư đánh cá - Bảng tỉ lệ cược Đại sư đánh cá - Bảng tỉ lệ cược
X4 X3 X3 X3 X2
Đại sư đánh cá - Bảng tỉ lệ cược Đại sư đánh cá - Bảng tỉ lệ cược Đại sư đánh cá - Bảng tỉ lệ cược    
X2 X2 X2    

Bắn tháp pháo

 • Đạn pháo bắn ra nếu không bắn trúng cá, sẽ theo đường pháo dội về,cho đến khi bắn trúng cá.
 • Toàn bộ tháp pháo đều là công kích đơn thể.
 • Tháp pháo thấp nhất 10 điểm, cao nhất 50 điểm.
 • Điểm tháp pháo x tỉ lệ cược của cá, tức là điểm số có được.
Đại sư đánh cá - Bắn tháp pháo Đại sư đánh cá - Bắn tháp pháo Đại sư đánh cá - Bắn tháp pháo Đại sư đánh cá - Bắn tháp pháo Đại sư đánh cá - Bắn tháp pháo
10 điểm 20 điểm 30 điểm 40 điểm 50 điểm

BONUS

Lucky Gift
Đại sư đánh cá - BONUS
 • Trong 5 cái túi lựa chọn 1 cái túi và nhận được điểm.
 • Khi BONUS chưa kết thúc thoát khỏi trò chơi, thì hiệu lực BONUS bị mất.
 • Trong khi BONUS, không được thay đổi tháp pháo.
 • Trong khi BONUS người chơi không được bắn pháo.
 • Nhận được BONUS hoặc đạo cụ đặc biệt, đạn trên trận chơi bắt buộc bị thu hồi.
Mystery Wheel
Đại sư đánh cá - BONUS
 • Vũ khí sẽ được hoán đổi thành vòng xoay bí ẩn, và nhận được điểm số.
 • Khi BONUS chưa kết thúc thoát khỏi trò chơi, thì hiệu lực BONUS bị mất.
 • Trong khi BONUS, không được thay đổi tháp pháo.
 • Trong khi BONUS người chơi không được bắn pháo.
 • Nhận được BONUS hoặc đạo cụ đặc biệt, đạn trên trận chơi bắt buộc bị thu hồi.
Crazy Shots
Đại sư đánh cá - BONUS说明
 • Người chơi nhận được 60 phát đạn miễn phí, và tự động bắn.
 • Khi BONUS chưa kết thúc thoát khỏi trò chơi, thì hiệu lực BONUS bị mất.
 • Trong khi BONUS, không được thay đổi tháp pháo.
 • Nhận được BONUS hoặc đạo cụ đặc biệt, đạn trên trận chơi bắt buộc bị thu hồi.

Vũ khí đặc biệt

Super Laser
Đại sư đánh cá - Vũ khí đặc biệt
 • Nhận được tuyến thẳng điện từ phạm vi rộng tiến hành công kích.
 • Phải bắn trúng cá mới có điểm.
 • Khi sử dụng, không được thay đổi tháp pháo.
 • Tắt trò chơi, hiệu ứng trò chơi bị mất.
 • Có cơ hội nhận thêm phần thưởng vũ khí đặc biệt.
 • Nhận được BONUS hoặc đạo cụ đặc biệt, đạn trên trận chơi bắt buộc bị thu hồi.
Chain Bomb
Đại sư đánh cá - Vũ khí đặc biệt
 • Nhận được 3 quả bom và tự động công kích.
 • Phải bắn trúng cá mới có điểm.
 • Khi sử dụng, không được thay đổi tháp pháo.
 • Tắt trò chơi, hiệu ứng trò chơi bị mất.
 • Có cơ hội nhận thêm phần thưởng vũ khí đặc biệt.
 • Nhận được BONUS hoặc đạo cụ đặc biệt, đạn trên trận chơi bắt buộc bị thu hồi.
Thunder Beam
Đại sư đánh cá - Vũ khí đặc biệt
 • Nhận được tia chớp tiến hành công kích.
 • Phải bắn trúng cá mới có điểm.
 • Khi sử dụng, không được thay đổi tháp pháo.
 • Tắt trò chơi, hiệu ứng trò chơi bị mất.
 • Có cơ hội nhận thêm phần thưởng vũ khí đặc biệt.
 • Nhận được BONUS hoặc đạo cụ đặc biệt, đạn trên trận chơi bắt buộc bị thu hồi.
A Shoal Of Fish Is Coming
Đại sư đánh cá - Vũ khí đặc biệt
 • Người chơi trong khi bắn cá, sẽ kích hoạt triều cá đến công kích.
 • Trong quá trình chơi người chơi thoát ra, triều cá công kích sẽ bị mất.

Màn hình trò chơi

Màn hình chính trò chơi

Đại sư đánh cá - Màn hình trò chơi

Khu vựcHướng dẫn
A Màn hình trò chơi
B,C Chức năng trò chơi
D Thông tin cơ bản
E Chức năng cơ bản
FunctionExplanation
Hoán đổi điểm số (CREDIT EXCHANGE) Tại đây có thể lựa chọn mở điểm và rửa điểm.
Tự động bắn (AUTO) / ngừng tự động (STOP AUTO) Chọn tự động công kích loại cá.
Khóa (LOCK) / bỏ khóa (STOP LOCK) Nhằm vào mục tiêu tấn công đơn lẻ, bỏ qua các loài cá xung quanh.
FunctionExplanation
Mã số ván (SN) Mã số ván chơi.
Tài khoản hội viên (USER ID) Hiển thị tài khoản đăng nhập.
Nạp tiền (DEPOSIT) Nhấp chọn nút , để mở chức năng nạp tiền trong trung tâm hội viên.
Hiệu ứng trò chơi (EFFECT) nhấn phím , mở hoặc tắt hiệu ứng trò chơi.
Âm hiệu (SOUND) Nhấp chọn nút , để mở hoặc tắt chức năng âm hiệu.
Nhạc (MUSIC) Nhấp chọn nút , để mở hoặc tắt âm thanh bối cảnh.
Lịch sử đặt cược (HISTORY) Nhấp chọn nút , để xem lịch sử đặt cược.
Trợ giúp (HELP) Nhấp chọn nút , để thoát khỏi trò chơi và trở về cửa sổ màn hình chính.
Thoát (EXIT) Nhấp chọn nút , để thoát khỏi trò chơi và trở về cửa sổ màn hình chính.

Trò Chơi Câu Cá Online

 • Ngư Ông Bắt Cá 2

 • Ngư Ông Bắt Cá

 • Đại sư đánh cá