VX88 Esball GlobalVX88 Esball Global

Chongqing Xổ Số

重慶時時彩
Lotto Trùng Khánh là trò chơi xổ số trực tuyến được lấy kết quả mở thưởng của 『xổ số Lotto』do trung tâm phát hành xổ số phúc lợi Trùng Khánh - Trung Quốc thống nhất phát hành. Thời gian mở thưởng hàng ngày từ 00:00 sáng đến 24:00 tối (giờ Bắc Kinh), mỗi ngày mở thưởng 120 kỳ. từ kỳ 1~23 và kỳ 97~120 là cứ mỗi 5 phút mở thưởng 1 lần, tổng cộng có 47 kỳ; kỳ 25~96 là cứ mỗi 10 phút mở thưởng 1 lần, tổng cộng có 72 kỳ; riêng kỳ 24 là 30 phút mở thưởng ( 09:30~10:00). Quy tắc cụ thể của Lotto Trùng Khánh như sau:
Kết quả mở thưởng gồm 5 mã số (Chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị). Giả sử kết quả mở thưởng là 1,2,3,4,5

1 vị trí cố định:

Trong chục nghìn, nghìn, trăm, chục, hoặc đơn vị chọn 1 vị trí bất kỳ, từ 0~9 chọn 1 số bất kỳ để đặt cược. Khi số và vị trí của kết quả mở thưởng trùng với số và vị trí đã đặt cược và theo đúng thứ tự quy định, thì trúng thưởng.

2 vị trí cố định:

Trong chục nghìn, nghìn, trăm, chục, hoặc đơn vị chọn 2 vị trí bất kỳ và từ 0~9 chọn 2 số bất kỳ để đặt cược. Khi kết quả mở thưởng giống với số đã đặt cược và theo đúng thứ tự đã định, thì trúng thưởng.

3 vị trí cố định:

Tại 3 đầu, 3 giữa, hoặc 3 cuối chọn 3 vị trí bất kỳ và từ 0~9 chọn ra 3 số bất kỳ để đặt cược. Khi kết quả mở thưởng giống với số đã đặt cược và theo đúng thứ tự quy định, thì trúng thưởng.

Tổ hợp 1 vị trí:

 • Toàn 5: từ 0~9 chọn 1 số bất kỳ để đặt cược, khi kết quả mở thưởng của [Chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị] xuất hiện 1 số trùng với số đã đặt cược, thì trúng thưởng. Nếu xuất hiện nhiều hơn 1 số trùng với số đã cược thì tiền thưởng sẽ được tăng gấp bội.
  Ví dụ: Đặt cược $100 vào【Số 5】, tỷ lệ cược 2.05
  5 quả bóng mở thưởng là 1,2,3,4,5 thì tiền thưởng sẽ là $105.
  5 quả bóng mở thưởng là 1,2,3,5,5 thì tiền thưởng sẽ là $210.
  5 quả bóng mở thưởng là 1,2,5,5,5 thì tiền thưởng sẽ là $315.
 • 3 đầu: từ 0~9 chọn 1 số bất kỳ để đặt cược, khi kết quả mở thưởng của [chục nghìn, nghìn, trăm] là 1 số trùng với số đã đặt cược, thì trúng thưởng.
 • 3 giữa: từ 0~9 chọn 1 số bất kỳ để đặt cược, khi kết quả mở thưởng của [nghìn, trăm, chục] là 1 số trùng với số đã đặt cược, thì trúng thưởng.
 • 3 cuối: từ 0~9 chọn 1 số bất kỳ để đặt cược, khi kết quả mở thưởng của [ trăm, chục, đơn vị] là 1 số trùng với số đã đặt cược, thì trúng thưởng.

  Tổ hợp 2 vị trí:

  Từ 0~9 trong 3 đầu, 3 giữa, hoặc 3 cuối chọn 2 số bất kỳ để đặt cược, khi 2 số bất kỳ của kết quả mở thưởng trùng với 2 số đã đặt cược, thì trúng thưởng.
  Ví dụ: đặt cược tổ hợp 2 vị trí - 3 cuối, 2 số đặt cược giống nhau là 11, khi kết quả mở thưởng là xx11x,xx1x1 hoặc xxx11 đều trúng thưởng ( số bất kỳ x= 0~9).
  Ví dụ: đặt cược tổ hợp 2 vị trí - 3 cuối, 2 số đặt cược khác nhau là 12, khi kết quả mở thưởng là xx12x,xx1x2,xx21x,xx2x1,xxx12 hoặc xxx21 đều trúng thưởng ( số bất kỳ x= 0~9).
  【Chú thích】: tỷ lệ cược của 2 ví dụ trên không giống nhau.

  Tổ hợp 3 vị trí:

  Từ 0~9 trong 3 đầu, 3 giữa hoặc 3 cuối chọn ra 3 số bất kỳ để đặt cược, khi kết quả mở thưởng trùng với số đã đặt cược (không giới hạn thứ tự), thì trúng thưởng.
  Ví dụ: đặt cược tổ hợp 3 vị trí, số đặt cược là 111, khi kết quả mở thưởng là 111 thì trúng thưởng.
  Ví dụ: đặt cược tổ hợp 3 vị trí, số đặt cược là 112, khi kết quả mở thưởng là 112,121 hoặc 211 thì trúng thưởng.
  Ví dụ: đặt cược tổ hợp 3 vị trí, số đặt cược là 123, khi kết quả mở thưởng là 123,132,213,231,312 hoặc 321 thì trúng thưởng.
  【Chú thích】: tỷ lệ cược của 3 loại đặt cược trên không giống nhau.

  Nhóm chọn 3:

 • 3 đầu: hội viên có thể lựa chọn 5~10 số, khi kết quả mở thưởng của [chục nghìn, nghìn, trăm] xuất hiện 2 số trùng nhau, thì trúng thưởng. Số lựa chọn không giống nhau sẽ có tỷ lệ cược không giống nhau. Nếu 2 số bất kỳ trong 1,2,3,4,5 có 1 số trùng lặp thì trúng thưởng.
  Ví dụ: 112,344 thì trúng thưởng, nếu kết quả mở thưởng là "Báo" thì không trúng thưởng.
  Chú thích:"Báo" là 3 vị trí có con số giống nhau, ví dụ: 111,222.
 • 3 giữa: hội viên có thể lựa chọn 5~10 số, khi kết quả mở thưởng của [nghìn, trăm,chục] xuất hiện 2 số trùng lặp, thì trúng thưởng. Số được lựa chọn không giống nhau có tỷ lệ cược không giống nhau. Nếu 2 số bất kỳ trong 12,3,4,5 có 1 số trùng lặp thì trúng thưởng.
  Ví dụ: 112,344, nếu kết quả là "Báo" thì không trúng thưởng.
  Chú thích:"Báo" là 3 vị trí có con số giống nhau, ví dụ: 111,222.
 • 3 cuối: hội viên có thể lựa chọn 5~10 số, khi kết quả mở thưởng của [trăm,chục, đơn vị] xuất hiện 2 số trùng lặp, thì trúng thưởng. Số được lựa chọn không giống nhau có tỷ lệ cược không giống nhau. Nếu 2 số bất kỳ trong 12,3,4,5 có 1 số trùng lặp thì trúng thưởng
  Ví dụ: 112,344, nếu kết quả là "Báo" thì không trúng thưởng.
  Chú thích:"Báo" là 3 vị trí có con số giống nhau, ví dụ: 111,222.

  Nhóm chọn 6:

 • 3 đầu: hội viên có thể lựa chọn 4~8 số, khi kết quả mở thưởng của [chục nghìn, nghìn, trăm] không có bất kỳ số nào trùng lặp thì trúng thưởng. Số được lựa chọn không giống nhau nên tỷ lệ cược cũng không giống nhau, tỷ lệ trúng thưởng sẽ dựa vào tỷ lệ thấp nhất của số đã chọn để tính tiền thưởng.
  Ví dụ: nếu số lựa chọn là (1,2,3,4), kết quả mở thưởng của [chục nghìn, nghìn, trăm] là 123,124,134 hoặc 234 đều trúng thưởng, nếu là các số khác sẽ không trúng thưởng. (Chú thích: 112,133,145 hoặc 444 đều không trúng thưởng.)
 • 3 giữa: hội viên có thể lựa chọn 4~8 số, khi kết quả mở thưởng của [nghìn, trăm, chục] không có bất kỳ số nào trùng lặp thì trúng thưởng. Số được lựa chọn không giống nhau nên tỷ lệ cược cũng không giống nhau, tỷ lệ trúng thưởng sẽ dựa vào tỷ lệ thấp nhất của số đã chọn để tính tiền thưởng.
  Ví dụ: nếu số lựa chọn là (1,2,3,4), kết quả mở thưởng của [chục nghìn, nghìn, trăm] là 123,124,134 hoặc 234 đều trúng thưởng, nếu là các số khác sẽ không trúng thưởng. (Chú thích: 112,133,145 hoặc 444 đều không trúng thưởng.)
 • 3 cuối: hội viên có thể lựa chọn 4~8 số, khi kết quả mở thưởng của [trăm, chục, đơn vị] không có bất kỳ số nào trùng lặp thì trúng thưởng. Số được lựa chọn không giống nhau nên tỷ lệ cược cũng không giống nhau, tỷ lệ trúng thưởng sẽ dựa vào tỷ lệ thấp nhất của số đã chọn để tính tiền thưởng.

  Chênh lệch:

 • 3 đầu: căn cứ vào khoảng chênh lệch lớn nhất của [chục nghìn, nghìn, trăm] trong kết quả mở thưởng làm cơ sở trúng thưởng. Hội viên có thể chọn 1 khoảng chênh lệch bất kỳ trong khoảng từ 0~9.
  Ví dụ: kết quả mở thưởng là 3,4,8,7,6. Khoảng chênh lệch để trúng thưởng là 5 ( số lớn nhất 8 trừ đi số nhỏ nhất 3 = 5).
 • 3 giữa: căn cứ vào khoảng chênh lệch lớn nhất của [nghìn, trăm, chục] trong kết quả mở thưởng làm cơ sở trúng thưởng. Hội viên có thể chọn 1 khoảng chênh lệch bất kỳ trong khoảng từ 0~9.
  Ví dụ: kết quả mở thưởng là 3,4,8,7,6. Khoảng chênh lệch để trúng thưởng là 4 ( số lớn nhất 8 trừ đi số nhỏ nhất 4 = 4).
 • 3 cuối : căn cứ vào khoảng chênh lệch lớn nhất của [trăm, chục, đơn vị] trong kết quả mở thưởng làm cơ sở trúng thưởng. Hội viên có thể chọn 1 khoảng chênh lệch bất kỳ trong khoảng từ 0~9.
  Ví dụ: kết quả mở thưởng là 3,4,8,7,6. Khoảng chênh lệch để trúng thưởng là 2 ( số lớn nhất 8 trừ đi số nhỏ nhất 6 = 2).

Tổng của 3 đầu:

Nếu tổng điểm của 3 vị trí đầu tiên trong kết quả mở thưởng giống với tổng 3 vị trí đầu đã đặt cược, thì trúng thưởng.

Tổng của 3 giữa:

Nếu tổng điểm của 3 vị trí giữa trong kết quả mở thưởng giống với tổng 3 vị trí giữa đã đặt cược, thì trúng thưởng.

Tổng của 3 cuối:

Nếu tổng điểm của 3 vị trí cuối trong kết quả mở thưởng giống với tổng 3 vị trí cuối đã đặt cược, thì trúng thưởng.

Tổng 2 vị trí:

Tổng của [chục nghìn-nghìn]: nếu tổng điểm của 2 vị trí [chục nghìn-nghìn] trong kết quả mở thưởng giống với tổng điểm của 2 vị trí [chục nghìn-nghìn] đã đặt cược, thì trúng thưởng.
Tổng của [chục nghìn-trăm]: nếu tổng điểm của 2 vị trí [chục nghìn-trăm] trong kết quả mở thưởng giống với tổng điểm của 2 vị trí [chục nghìn-trăm] đã đặt cược, thì trúng thưởng.
Tổng của [chục nghìn-chục]: nếu tổng điểm của 2 vị trí [chục nghìn-chục] trong kết quả mở thưởng giống với tổng điểm của 2 vị trí [chục nghìn-chục] đã đặt cược, thì trúng thưởng.
Tổng của [chục nghìn-đơn vị]: nếu tổng điểm của 2 vị trí [chục nghìn-đơn vị] trong kết quả mở thưởng giống với tổng điểm của 2 vị trí [chục nghìn-đơn vị] đã đặt cược, thì trúng thưởng.
Tổng của [nghìn-trăm]: nếu tổng điểm của 2 vị trí [nghìn-trăm] trong kết quả mở thưởng giống với tổng điểm của 2 vị trí [nghìn-trăm] đã đặt cược, thì trúng thưởng.
Tổng của [nghìn-chục] : nếu tổng điểm của 2 vị trí [nghìn-chục] trong kết quả mở thưởng giống với tổng điểm của 2 vị trí [nghìn-chục] đã đặt cược, thì trúng thưởng.
Tổng của [nghìn-đơn vị]: nếu tổng điểm của 2 vị trí [nghìn-đơn vị] trong kết quả mở thưởng giống với tổng điểm của 2 vị trí [nghìn-đơn vị] đã đặt cược, thì trúng thưởng.
Tổng của [trăm-chục]: nếu tổng điểm của 2 vị trí [trăm-chục] trong kết quả mở thưởng giống với tổng điểm của 2 vị trí [trăm-chục] đã đặt cược, thì trúng thưởng.
Tổng của [trăm-đơn vị]: nếu tổng điểm của 2 vị trí [trăm-đơn vị] trong kết quả mở thưởng giống với tổng điểm của 2 vị trí [trăm-đơn vị] đã đặt cược, thì trúng thưởng.
Tổng của [chục-đơn vị] : nếu tổng điểm của 2 vị trí [chục-đơn vị] trong kết quả mở thưởng giống với tổng điểm của 2 vị trí [chục-đơn vị] đã đặt cược, thì trúng thưởng.

Đuôi tổng của 3 đầu:

Dựa vào đuôi tổng của kết quả mở thưởng làm cơ sở trúng thưởng. Hội viên có thể chọn 1 số bất kỳ trong khoảng từ 0~9.
Ví dụ: Kết quả mở thưởng là 3,4,5,0,0. Tổng của 3 số đầu là 12, số đuôi là 2.

Đuôi tổng của 3 giữa:

Dựa vào đuôi tổng của kết quả mở thưởng làm cơ sở trúng thưởng. Hội viên có thể chọn 1 số bất kỳ trong khoảng từ 0~9.
Ví dụ: Kết quả mở thưởng là 0,3,4,5,0. Tổng của 3 số giữa là 12, số đuôi là 2.

Đuôi tổng của 3 cuối:

Dựa vào đuôi tổng của kết quả mở thưởng làm cơ sở trúng thưởng. Hội viên có thể chọn 1 số bất kỳ trong khoảng từ 0~9.
Ví dụ: Kết quả mở thưởng là 0,0,3,4,5. Tổng của 3 số cuối là 12, số đuôi là 2.

Đuôi tổng của 2 vị trí:

Đuôi tổng của [chục nghìn-nghìn] : đuôi tổng của 2 vị trí [chục nghìn-nghìn] trong kết qủa mở thưởng giống với đuôi tổng của 2 vị trí [chục nghìn-nghìn] đã đặt cược, thì trúng thưởng.
Đuôi tổng của [chục nghìn-trăm] : đuôi tổng của 2 vị trí [chục nghìn-trăm] trong kết qủa mở thưởng giống với đuôi tổng của 2 vị trí [chục nghìn-trăm] đã đặt cược, thì trúng thưởng.
Đuôi tổng của [chục nghìn-chục] : đuôi tổng của 2 vị trí [chục nghìn-chục] trong kết qủa mở thưởng giống với đuôi tổng của 2 vị trí [chục nghìn-chục] đã đặt cược, thì trúng thưởng.
Đuôi tổng của [chục nghìn-đơn vị] : đuôi tổng của 2 vị trí [chục nghìn-đơn vị] trong kết qủa mở thưởng giống với đuôi tổng của 2 vị trí [chục nghìn-đơn vị] đã đặt cược, thì trúng thưởng.
Đuôi tổng của [nghìn-trăm] : đuôi tổng của 2 vị trí [nghìn-trăm] trong kết qủa mở thưởng giống với đuôi tổng của 2 vị trí [nghìn-trăm] đã đặt cược, thì trúng thưởng.
Đuôi tổng của [nghìn- chục] : đuôi tổng của 2 vị trí [nghìn- chục] trong kết qủa mở thưởng giống với đuôi tổng của 2 vị trí [nghìn- chục] đã đặt cược, thì trúng thưởng.
Đuôi tổng của [nghìn-đơn vị] : đuôi tổng của 2 vị trí [nghìn-đơn vị] trong kết qủa mở thưởng giống với đuôi tổng của 2 vị trí [nghìn-đơn vị] đã đặt cược, thì trúng thưởng.
Đuôi tổng của [trăm-chục] : đuôi tổng của 2 vị trí [trăm-chục] trong kết qủa mở thưởng giống với đuôi tổng của 2 vị trí [trăm-chục] đã đặt cược, thì trúng thưởng.
Đuôi tổng của [trăm-đơn vị] : đuôi tổng của 2 vị trí [trăm-đơn vị] trong kết qủa mở thưởng giống với đuôi tổng của 2 vị trí [trăm-đơn vị] đã đặt cược, thì trúng thưởng.
Đuôi tổng của [chục-đơn vị] : đuôi tổng của 2 vị trí [chục-đơn vị] trong kết qủa mở thưởng giống với đuôi tổng của 2 vị trí [chục-đơn vị] đã đặt cược, thì trúng thưởng.

Chẵn lẻ :

 • Kết quả mở thưởng của hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục hoặc đơn vị là 1,3,5,7,9 thì gọi là 「Lẻ」; nếu là 0, 2,4,6,8 thì gọi là 「Chẵn」. Khi vị trí đã đặt cược chẵn lẻ giống với kết quả mở thưởng thì trúng thưởng
  Ví dụ: đặt cược hàng trăm là lẻ, khi kết quả mở thưởng của ván đó là 20130 (1 là lẻ) thì trúng thưởng.
  LẻChẵn
  1、 3、 5、 7、 9 0、 2、 4、 6、 8
 • Khi đuôi tổng của [chục nghìn-nghìn], [chục nghìn-trăm], [chục nghìn-chục], [chục nghìn-đơn vị], [nghìn-trăm], [nghìn-chục], [nghìn-đơn vị], [trăm-chục], [trăm-đơn vị], hoặc chục-đơn vị trong kết quả mở thưởng là 1,3,5,7,9 thì gọi là 「Lẻ」; nếu là 0,2,4,6,8 thì gọi là 「Chẵn」. Khi tổng chẵn lẻ của vị trí đã đặt cược giống với kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
  Ví dụ: đặt cược [trăm-chục] là lẻ, khi kết quả mở thưởng là 20290 (trăm 2 + chục 9 = 11 là lẻ) thì trúng thưởng.
  LẻChẵn
  1、3、5、7、9、11、13、15、17 0、2、4、6、8、10、12、14、16、18

  Khi tổng của 3 đầu, 3 giữa, hoặc 3 cuối trong kết quả mở thưởng là 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27 thì gọi là 「Lẻ」; nếu là 0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 thì gọi là 「Chẵn」. Khi tổng chẵn lẻ của vị trí đã đặt cược giống với kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
  Ví dụ: đặt cược tổng của 3 đầu là lẻ, khi kết quả mở thưởng là 20290 (trăm 2+ chục 9+ đơn vị 0 = 11 là lẻ) thì trúng thưởng.

  LẻChẵn
  1、3、5、7、9、11、13、15、 
  17、19、21、23、25、27
  0、2、4、6、8、10、12、14、 
  16、18、20、22、24、26

  Lớn nhỏ :

 • Khi kết quả mở thưởng của hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục, hoặc đơn vị là 5,6,7,8,9 thì gọi là「Lớn」; nếu là 0,1,2,3,4 thì gọi là「Nhỏ」. Khi ví trí đã đặt cược lớn nhỏ giống với kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
  Ví dụ: đặt cược hàng trăm là nhỏ, khi kết quả mở thưởng là 20352 (3 là nhỏ) thì trúng thưởng.
 • Khi đuôi tổng của [chục nghìn-nghìn], [chục nghìn-trăm], [chục nghìn-chục], [chục nghìn-đơn vị], [nghìn-trăm], [nghìn-chục], [nghìn-đơn vị], [trăm-chục], [trăm-đơn vị], hoặc [chục-đơn vị] là 5,6,7,8,9 thì gọi là「Lớn」. Nếu là 0,1,2,3,4 thì gọi là「Nhỏ」. Khi tổng lớn nhỏ của vị trí đã đặt cược giống với tổng lớn nhỏ của vị trí tương ứng trong kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
  Ví dụ: đặt cược tổng của [trăm-chục] là nhỏ, khi kết quả mở thưởng ván đó là 20491 (trăm 4+ chục 9 = 13, số đuôi là 3 tức nhỏ) thì trúng thưởng.
  LớnNhỏ
  5、6、7、8、9 0、1、2、3、4

  Khi tổng của 3 đầu, 3 giữa hoặc 3 cuối trong kết quả mở thưởng là 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 thì gọi là「Lớn」; Nếu là 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 thì gọi là「Nhỏ」. Khi tổng lớn nhỏ của vị trí đã đặt cược giống với tổng lớn nhỏ của vị trí tương ứng trong kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
  Ví dụ: đặt cược tổng của 3 cuối là lớn, kết quả mở thưởng của ván đó là 20976 (trăm 9+ chục 7+ đơn vị 6 = 22 là lớn) thì trúng thưởng.

  LớnNhỏ
  14、15、16、17、18、19、20、21、 
  22、23、24、25、26、27
  0、1、2、3、4、5、6、 
  7、8、9、10、11、12、13

  Số nguyên tố/ Hợp số:

 • Khi kết quả mở thưởng của hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục hoặc đơn vị là 1,2,3,5,7 thì gọi là「Số nguyên tố」; nếu là 0,4,6,8,9 thì gọi là「Hợp số」. Khi vị trí đã đặt cược số nguyên tố hoặc hợp số giống với vị trí tương ứng trong kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
  Ví dụ: đặt cược hàng đơn vị la số nguyên tố, khi kết quả mở thưởng của ván đól à 20957 (7 là số nguyên tố) thì trúng thưởng.
 • Khi đuôi tổng của [chục nghìn-nghìn], [chục nghìn-trăm], [chục nghìn-chục], [chục nghìn-đơn vị], [nghìn-trăm], [nghìn-chục], [nghìn-đơn vị], [trăm-chục], [trăm-đơn vị], hoặc [chục-đơn vị] là 1,2,3,5,7 thì gọi là「Số nguyên tố」; nếu là 0,4,6,8,9 thì gọi là「Hợp số」. Nếu số đã đặt cược giống với số nguyên tố/hợp số trong kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
  Ví dụ: đặt cược [trăm-chục] là hợp số, khi kết quả mở thưởng của ván đól à 20957 (trăm 9+ chục 5 = 14, số đuôi là 4 tức hợp số) thì trúng thưởng.
 • Khi đuôi tổng của 3 đầu, 3 giữa hoặc 3 cuối là 1,2,3,5,7 thì gọi là「Số nguyên tố」; nếu là 0,4,6,8,9 thì gọi là「Hợp số」. Nếu số đã đặt cược giống với số nguyên tố/hợp số của kết quả mở thưởng thì trúng thưởng
  Ví dụ: đặt cược 3 cuối là số nguyên tố, khi kết quả mở thưởng của ván đó là 20957 (trăm 9+ chục 5+ đơn vị 7 = 21, số đuôi là 1 tức số nguyên tố) thì trúng thưởng.
  Số nguyên tốHợp số
  1、 2、 3、 5、 7 0、 4、 6、 8、 9
 • Xổ Số Hồng Kông

  Xổ Số Hồng Kông
 • Số Đề Việt Nam

  Số Đề Việt Nam
 • Xổ Số Đài Loan

  Xổ Số Đài Loan
 • BB PK Sấm Chớp

  BB PK Sấm Chớp
 • BB Cuộc Đua Tốc Độ 3D

  BB Cuộc Đua Tốc Độ 3D
 • Leo Thang Trò Chơi

  Leo Thang Trò Chơi
 • BB Cao Thấp

  BB Cao Thấp
 • Trứng Vàng BB Trò Chơi

  Trứng Vàng BB Trò Chơi
 • Xổ Số 3D

  Xổ Số 3D
 • Xổ Số Thể Thao 3D (Sports Lotto)

  Xổ Số Thể Thao 3D (Sports Lotto)
 • BB3D Xổ Số

  BB3D Xổ Số
 • Xổ Số Thượng Hải

  Xổ Số Thượng Hải
 • Chongqing Xổ Số

  Chongqing Xổ Số
 • Tianjin Xổ Số

  Tianjin Xổ Số
 • Guangxi Hạnh phúc 10

  Guangxi Hạnh phúc 10
 • Jiangxi Xổ Số

  Jiangxi Xổ Số
 • Tianjin Hạnh Phúc 10

  Tianjin Hạnh Phúc 10
 • Guangdong Hạnh Phúc 10

  Guangdong Hạnh Phúc 10
 • Beijing Keno 8

  Beijing Keno 8
 • BC Keno Trực Tiếp

  BC Keno Trực Tiếp
 • ACTC

  ACTC
 • BB Keno

  BB Keno
 • Beijing PK10

  Beijing PK10
 • Chongqing 11-5

  Chongqing 11-5
 • Guangdong 11-5

  Guangdong 11-5
 • Jiangxi 11-5

  Jiangxi 11-5
 • Shandong 11-5

  Shandong 11-5
 • BB Running

  BB Running
 • Jiangsu Fast 3

  Jiangsu Fast 3
 • Anhui Fast 3

  Anhui Fast 3
 • BB Bingo

  BB Bingo