VX88 Esball GlobalVX88 Esball Global

BB PK Sấm Chớp

 1. BB PK Sấm Chớp được tổ hợp từ 1-10 số của trò chơi thi đấu xổ số dạng phi hành , thông qua máy sản sinh các con số tùy cơ tự nhiên (RNG) mà chọn con số quyết định kết quả.
 2. Mỗi kỳ tiến hành khoảng 2 phút.
 3. Mở thưởng liên tục 24h (trừ thời gian bảo trì), nếu thời gian mở thưởng có biến động sẽ căn cứ vào thông báo trên hệ thống BBIN làm chuẩn.

Máy chiến đấu Sấm Chớp và hình đối chiếu con số mở thưởng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BB PK Sấm Chớp BB PK Sấm Chớp BB PK Sấm Chớp BB PK Sấm Chớp BB PK Sấm Chớp BB PK Sấm Chớp BB PK Sấm Chớp BB PK Sấm Chớp BB PK Sấm Chớp BB PK Sấm Chớp

Hướng dẫn quy tắc cược 2 mặt/ số đơn

Cố định

 • Phát thưởng sẽ căn cứ vào con số và thứ tự xếp hạng: quán quân, á quân, giải 3, giải 4, giải 5, giải 6, giải 7, giải 8, giải 9, giải 10.
  Nếu con số mở thưởng đầu tiên là số 3, đặt cược quán quân là 3 sẽ trúng thưởng, đặt cược số khác thì không trúng thưởng.

Lớn/nhỏ

 • Con số mở ra lớn hơn hoặc bằng 6 coi là "Lớn"; nhỏ hơn hoặc bằng 5 coi là "Nhỏ".

Chẵn/lẻ

 • Con số mở ra là số chẵn thì gọi là "Chẵn", như 4, 6; số mở ra là số lẻ gọi là "Lẻ", như 3, 5.

Long/hổ

 • Quán quân long hổ
  Long : con số của Quán Quân lớn hơn con số của Giải Mười thì cược「Long」trúng thưởng, như số mở thưởng của Quán Quân là 07, số mở thưởng của Giải Mười là 03.
  Hổ : con số của Quán Quân nhỏ hơn con số của Giải Mười thì cược「Hổ」trúng thưởng, như số mở thưởng của Quán Quân là 03, số mở thưởng của Giải Mười là 07.
 • Á quân long hổ
  Long: con số của Á Quân lớn hơn con số của Giải Chín thì cược「Long」trúng thưởng, như số mở thưởng của Á Quân là 07, số mở thưởng của Giải Chín là 03.
  Hổ: con số của Á Quân nhỏ hơn con số của Giải Chín thì cược「Hổ」trúng thưởng, như số mở thưởng của Á Quân là 03, số mở thưởng của Giải Chín là 07.
 • Giải Ba long hổ
  Long: con số của Giải Ba lớn hơn con số của Giải Tám thì cược「Long」trúng thưởng, như số mở thưởng của Giải Ba là 07, số mở thưởng của Giải Tám là 03.
  Hổ: con số của Giải Ba nhỏ hơn con số của Giải Tám thì cược「Hổ」trúng thưởng, như số mở thưởng của Giải Ba là 03, số mở thưởng của Giải Tám là 07.
 • Giải Tư long hổ
  Long: con số của Giải Tư lớn hơn con số của Giải Bảy thì cược「Long」trúng thưởng, như số mở thưởng của Giải Tư là 07, số mở thưởng của Giải Bảy là 03.
  Hổ: con số của Giải Tư nhỏ hơn con số của Giải Bảy thì cược「Hổ」trúng thưởng, như số mở thưởng của Giải Tư là 03, số mở thưởng của Giải Bảy là 07.
 • Giải Năm long hổ
  Long: con số của Giải Năm lớn hơn con số của Giải Sáu thì cược「Long」trúng thưởng, như số mở thưởng của Giải Năm là 07, số mở thưởng của Giải Sáu là 03.
  Hổ: con số của Giải Năm nhỏ hơn con số của Giải Sáu thì cược「Hổ」trúng thưởng, như số mở thưởng của Giải Năm là 03, số mở thưởng của Giải Sáu là 07.
 • Tổ hợp long hổ
  • Tổ hợp kết quả của 「Quán quân long hổ」,「Á quân long hổ」,「Giải Ba long hổ」,「Giải Tư long hổ」và 「Giải Năm long hổ」sẽ tạo ra 4 loại kết quả: 「Nhiều Long」,「Nhiều Hổ」,「Toàn Long」hoặc「Toàn Hổ」.
  • Nhiều Long:số lượng của「Long」 > số lượng của「Hổ」, coi là Nhiều Long.
  • Nhiều Hổ:số lượng của「Hổ」 > số lượng của「Long」, coi là Nhiều Hổ.
  • Toàn Long:số lượng của long là 5, số lượng của hổ là 0.
  • Toàn Hổ:số lượng của long là 0, số lượng của hổ là 5.

Hướng dẫn quy tắc Tổng quán quân á quân

Tổng của quán quân á quân

 • Tổng lớn nhỏ
  • Khi tổng của số mở thưởng quán quân và số mở thưởng á quân cộng lại lớn hơn 11 thì coi là "Lớn", cược「Tổng Lớn」 trúng thưởng.
  • Khi tổng của số mở thưởng quán quân và số mở thưởng á quân cộng lại nhỏ hơn 11 thì coi là "Nhỏ", cược「Tổng Nhỏ」 trúng thưởng.
  • Khi tổng của số mở thưởng quán quân và số mở thưởng á quân cộng lại bằng 11 thì coi là "Hòa" (Không tính thắng thua).
 • Tổng chẵn lẻ
  • Khi tổng của số mở thưởng quán quân và số mở thưởng á quân cộng lại là số lẻ, như 9, 13, đặt cược「Tổng Lẻ」trúng thưởng.
  • Khi tổng của số mở thưởng quán quân và số mở thưởng á quân cộng lại là số chẵn, như 12, 16, đặt cược「Tổng Chẵn」trúng thưởng.
  • Khi tổng của số mở thưởng quán quân và số mở thưởng á quân cộng lại bằng 11 thì coi là "Hòa" (Không tính thắng thua).

Giá trị tổng của quán quân á quân

 • Tổng của số mở thưởng quán quân và số mở thưởng á quân nằm trong khoảng 3~19. Khi hạng mục đặt cược phù hợp với tổng của quán quân và á quân được mở ra của kỳ đó thì trúng thưởng.
 • Cung cấp 17 hạng mục cược giá trị tổng của quán quân á quân 3, 4, 5, 6….~19 và 4 hạng mục cược tổ hợp giá trị tổng [3,4,18,19]、[5,6,16,17]、[7,8,14,15]、[9,10,12,13].
 • Ví dụ:số mở thưởng quán quân của kỳ là 06, á quân là 07, đặt cược giá trị tổng「13」và tổ hợp giá trị tổng [9,10,12,13] đều trúng thưởng.

Hướng dẫn quy tắc chọn số

2 số đầu

 • 2 con số đặt cược trùng với thứ tự và con số của 2 số mở thưởng đầu tiên trong kỳ, thì trúng thưởng.
  ※Ví dụ:Con số mở thưởng: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; đặt cược con số cho vị trí thứ nhất là 1, vị trí thứ hai là 2.
  2 trúng 1 của cược 2 số đầu:trong 2 con số đặt cược chỉ có 1 con số trùng với thứ tự và con số mở thưởng của 1 trong 2 số mở thưởng đầu, coi là trúng thưởng.

3 số đầu

 • 3 con số đặt cược trùng với thứ tự và con số của 3 số mở thưởng đầu tiên trong kỳ, thì trúng thưởng.
  ※Ví dụ:Con số mở thưởng: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; đặt cược con số cho vị trí thứ nhất là 1, vị trí thứ hai là 2, vị trí thứ ba là 3.
  3 trúng 2 của cược 3 số đầu:trong 3 con số đặt cược chỉ có 2 con số trùng với thứ tự và con số mở thưởng của 2 trong 3 số mở thưởng đầu, coi là trúng thưởng. 4 số đầu

4 số đầu

 • 4 con số đặt cược trùng với thứ tự và con số của 4 số mở thưởng đầu tiên trong kỳ, thì trúng thưởng.
  ※Ví dụ:Con số mở thưởng: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; đặt cược con số cho vị trí thứ nhất là 1, vị trí thứ hai là 2, vị trí thứ ba là 3, vị trí thứ tư là 4
  4 trúng 3 của cược 4 số đầu: trong 4 con số đặt cược chỉ có 3 con số trùng với thứ tự và con số mở thưởng của 3 trong 4 số mở thưởng đầu, coi là trúng thưởng.
  4 trúng 2 của cược 4 số đầu: trong 4 con số đặt cược chỉ có 2 con số trùng với thứ tự và con số mở thưởng của 2 trong 4 số mở thưởng đầu, coi là trúng thưởng.
 • Xổ Số Hồng Kông

  Xổ Số Hồng Kông
 • Số Đề Việt Nam

  Số Đề Việt Nam
 • Xổ Số Đài Loan

  Xổ Số Đài Loan
 • BB PK Sấm Chớp

  BB PK Sấm Chớp
 • BB Cuộc Đua Tốc Độ 3D

  BB Cuộc Đua Tốc Độ 3D
 • Leo Thang Trò Chơi

  Leo Thang Trò Chơi
 • BB Cao Thấp

  BB Cao Thấp
 • Trứng Vàng BB Trò Chơi

  Trứng Vàng BB Trò Chơi
 • Xổ Số 3D

  Xổ Số 3D
 • Xổ Số Thể Thao 3D (Sports Lotto)

  Xổ Số Thể Thao 3D (Sports Lotto)
 • BB3D Xổ Số

  BB3D Xổ Số
 • Xổ Số Thượng Hải

  Xổ Số Thượng Hải
 • Chongqing Xổ Số

  Chongqing Xổ Số
 • Tianjin Xổ Số

  Tianjin Xổ Số
 • Guangxi Hạnh phúc 10

  Guangxi Hạnh phúc 10
 • Jiangxi Xổ Số

  Jiangxi Xổ Số
 • Tianjin Hạnh Phúc 10

  Tianjin Hạnh Phúc 10
 • Guangdong Hạnh Phúc 10

  Guangdong Hạnh Phúc 10
 • Beijing Keno 8

  Beijing Keno 8
 • BC Keno Trực Tiếp

  BC Keno Trực Tiếp
 • ACTC

  ACTC
 • BB Keno

  BB Keno
 • Beijing PK10

  Beijing PK10
 • Chongqing 11-5

  Chongqing 11-5
 • Guangdong 11-5

  Guangdong 11-5
 • Jiangxi 11-5

  Jiangxi 11-5
 • Shandong 11-5

  Shandong 11-5
 • BB Running

  BB Running
 • Jiangsu Fast 3

  Jiangsu Fast 3
 • Anhui Fast 3

  Anhui Fast 3
 • BB Bingo

  BB Bingo