VX88 Esball GlobalVX88 Esball Global

Trái Cây Cuồng NhiệtGiải thích game

Đĩa quay hoa quả là một trò chơi đĩa hoa quả dễ dàng, phương thức nối dây bao gồm: một dây, toàn đĩa All, ANY 777, ANY 7, ANY 777 & 7, kết nối dây thứ 1.

Khi trò chơi thỏa mãn một số điều kiện thì có thể tham gia game Anh đào, game Super Bar hoặc game chuông giáng sinh, được điểm số kết nối

Kết nối POOL với điểm số EX.BONUS để người chơi có thể được nhiều điểm hơn.

 

Quy trình game

Mỗi lần cược đều theo thứ tự tác động tới 8 dây nối , ban đầu cược 40 điểm, sau cược hết 80 điểm ; sau khi bấm nút Bắt đầu thì đĩa sẽ chuyển động , sau khi đĩa dừng hẳn toàn bộ, sẽ được trúng thưởng theo bảng tỷ lệ cược.

Giải thích về tỷ lệ cược

[Nối một dây](điểm đạt được = điểm cược mỗi dây × tỷ lệ cược)

 • Khi xuất hiện hình ảnh phù hợp với sơ đồ hiển thị trên bảng tỷ lệ cược bên trái thì được tỷ lệ cược Nối một dây
 • Khi phương thức nối dây là 3 vật giống nhau, thì có thể tham gia vào game Super Bar. Sẽ căn cứ vào số dây nối để dành số lần chơi game Super Bar.Nếu vật nối dây là Bar 1, thì có thể tặng thêm 7 lần game Super Bar
Nối 1 dây
Tỷ lệ cược 400 252 250 200
Nối 1 dây
Tỷ lệ cược 100 50 30 20
Nối 1 dây
Tỷ lệ cược 18 14 10 10
Nối 1 dây
 
Tỷ lệ cược 10 5 2  

Toàn đĩa All

(điểm đạt được = tổng điểm cược × tỷ lệ cược)

 • Khi ô 9 cung xuất hiện toàn bộ vật giống nhau thì sẽ giành được tỷ lệ cược của toàn đĩa ALL.
 • Khi ô 9 cung gồm nhiều các hoa quả khác nhau thì sẽ giành được tỷ lệ cược của All Fruits.
Toàn đĩa All

All Fruits

All Color
Tỷ lệ cược 500 400 400 300 300 200 100 50 50 15 50

ANY 777

(điểm đạt được = tổng điểm cược × tỷ lệ cược)

 • (Khi phần thưởng ANY 777, ANY 7, ANY 777& 7 lặp lại, thì lấy phần thưởng cao nhất làm nội dung trúng thưởng)
 • Khi xuất hiện 2 số 777 trở lên, thì có thể được tỷ lệ cược ANY 777.
ANY 777
× 9
× 8
× 7
× 6
× 5
× 4
× 3
× 2
Tỷ lệ cược 1200 512 256 128 64 32 10 4

ANY 7

(điểm đạt được = tổng điểm cược × tỷ lệ cược)

 1. (Khi phần thưởng ANY 777, ANY 7, ANY 777& 7 lặp lại, thì lấy phần thưởng cao nhất làm nội dung trúng thưởng)
 2. Khi xuất hiện 2 số 7 trở lên thì sẽ giành được tỷ lệ cược của ANY 7.
ANY 777
× 9
× 8
× 7
× 6
× 5
× 4
× 3
× 2
Tỷ lệ cược 1000 400 200 100 50 20 5 2

ANY 777& 7

(điểm đạt được = tổng điểm cược × tỷ lệ cược)

 • (Khi phần thưởng ANY 777, ANY 7, ANY 777& 7 lặp lại, thì lấy phần thưởng cao nhất làm nội dung trúng thưởng)
 • Khi xuất hiện hai tổ hợp 777 và 7 trở lên, có thể đạt được tỷ lệ cược đối ứng ANY 777& 7
ANY 777& 7Tỷ lệ cược
× 8 × 1
1100
× 7 × 2
1085
× 6 × 3
1060
× 5 × 4
1050
× 4 × 5
1040
× 3 × 6
1030
× 2 × 7
1020
× 1 × 8
1010
× 7 × 1
450
× 6 × 2
440
× 5 × 3
430
× 4 × 4
420
× 3 × 5
410
× 2 × 6
405
× 1 × 7
401
× 6 × 1
230
× 5 × 2
225
× 4 × 3
220
ANY 777& 7Tỷ lệ cược
× 3 × 4
215
× 2 × 5
206
× 1 × 6
201
× 5 × 1
120
× 4 × 2
115
× 3 × 3
110
× 2 × 4
105
× 1 × 5
101
× 4 × 1
60
× 3 × 2
57
× 2 × 3
54
× 1 × 4
51
× 3 × 1
25
× 2 × 2
23
× 1 × 3
21
× 2 × 1
7
× 1 × 2
6
× 1 × 1
3

Nối dây thứ 1

Nếu trúng dây nối thứ 1, thì kết nối tổ hợp là 3 vật giống nhau Thì có thể đạt được tỷ lệ đối ứng dưới đây

Hình ảnh/ Cược404856647280
1500 1800 2100 2400 2700 3000
1000 1200 1400 1600 1800 2000
500 600 700 800 900 1000
400 480 560 640 720 800
300 360 420 480 540 600
200 240 280 320 360 400
100 120 140 160 180 200

Phần thưởng đặc biệt

Khi BET≧40 thì phù hợp các điều kiện sau
Thì có thể tham gia vào game đối ứng

Hình ảnh
Giải thích

‧Hoa Anh đào + dây nối ANY

Khi phương thức kết nối như hình bên trái, thì số phía đầu tiên sẽ giảm 1: khi con số phía trước là 0, thì có thể điểm số kết nối và 1 lần game Anh Đào.

‧Kết nối Anh Đào

Khi phương thức kết nối như hình bên trái, thì được số điểm kết nối và 1 lần game Super Bar, 1 lần game Anh Đào.

‧Kết nối chuông Giáng sinh

Khi phương thức kết nối như hình bên trái, con số phía đầu tiên sẽ giảm đi 1; Khi con số phía trước là 0 thì được điểm số kết nối và, 1 lần game Super Bar, 2 lần game chuông Giáng sinh.

Ký hiệu tiền thưởng (Jackpot)
Grand Tại vị trí đã định xuất hiện từ 2 ký hiệu tiền thưởng trở lên → giành được tiền thưởng Jackpot
Major
Minor
Mini
 • [POOL]
  Giá trị điểm số khởi đầu: 330 điểm (có thể tích lũy)
  Khi cược hết 80 điểm, 777 xuất hiện ở vị trí chính giữa, và không có 777 hoặc 7 khác xuất hiện ở vị trí khác, Pool + 20 điểm
  Khi cược hết 80 điểm, 7 xuất hiện ở vị trí chính giữa, và không có 7 hoặc 777 khác xuất hiện ở vị trí khác, Pool + 10 điểm
  Phương thức được thưởng: Khi số dây kết nối chuông giáng sinh trên hình ảnh phần thưởng đặc biệt là 0 và cược hết 80 điểm, thì có thể giành được POOL.
  Sau khi được thưởng, POOL trở về giá trị ban đầu
 • [EX.BONUS]
  Giá trị điểm số khởi đầu : 500 điểm (không được tích lũy)
  Phương thức được thưởng: Khi kéo trúng kết nối All Fruits và cược hết 80 điểm, số lần Fruits của hình ảnh Ex.Bonus có thể giảm 1.
  Khi số Fruit trên hình ảnh Ex.bonus là 0, và cược hết 80 điểm, thì có thể được Ex.Bonus.
  Sau khi được thưởng, số Fruit trở về 2.
 • [Game Anh Đào]
  (Game sẽ bắt đầu tự động, và hình ảnh sẽ là màu xanh lá cây)
  Vật tham gia Game: BAR 1 ~ 3, 777, 7, ﹙Background﹚COLOR, Anh Đào
  Giải thích:  sau khi Game kết thúc, số sẽ trở về 3.
 • [Game SuperBAR]
  (Game sẽ bắt đầu tự động, và hình ảnh sẽ là màu xanh lá cây)
  Vật tham gia game: BAR 1~3, 777, 7, ﹙Background﹚COLOR, SuperBAR
  Phương thức tính điểm của vật đặc biệt:  Điểm số của Super Bar là 10 điểm
  SuperBAR có thể kết nối với Bar 1 ~3, điểm giành được tính theo ANY BAR của Nối một dây
 • [Game chuông giáng sinh]
  (Game sẽ bắt đầu tự động, và hình ảnh sẽ là màu xanh da trời)
  Vật tham gia game: BAR 1~3, 777, 7, ﹙Background﹚COLOR, chuông giáng sinh
  Phương thức tính điểm của vật đặc biệt: Phương thức tính điểm số của vật đặc biệt: điểm số của chuông giáng sinh là 10 điểm
  Giải thích: sau khi game kết thúc, số sẽ trở về 2.

Hình ảnh game

Game Anh Đào

Game SuperBAR

Game chuông giáng sinh

Game FunctionInstruction
Điểm cược Số điểm cược ván
Điểm thắng Số điểm giành được trong ván
Đổi điểm số có thể chọn kích thước tỷ lệ, mở điểm và rửa điểm ở đây
Cược mỗi dây điểm số cược mỗi dây tối đa đạt 10 điểm
Cược toàn bộ điểm và dây trực tiếp cược hết 8 dây , mỗi dây 10 điểm
Bắt đầu tự động hoặc dừng bắt đầu tự động chọn bắt đầu tự động hoặc dừng bắt đầu tự động
Bắt đầu Khởi động game
chức năng cơ bảnGiải thích
Mã hiệu ván chơi Mã hiệu ván chơi của trò chơi
Tài khoản hội viên Hiện thị tài khoản đăng nhập
Nạp tiền ấn nút DEPOSIT Mở ra chức năng nạp tiền tại Trung tâm thành viên
Âm hiệu ấn nút SOUND để bật hoặc tắt tiếng
Âm nhạc ấn nút MUSIC để bật hoặc tắt Nhạc
Lưu chép quá khứ ấn nút HISTORY hi ển thị lưu giữ đặt cược đã qua
Trợ giúp ấn nút HELP hướng dẫn quy tắc chơi
Thoát khỏi trò chơi ấn nút EXIT để thoát khỏi trò chơi, chuyển đến màn hình sảnh chính

Má́y Chơi Điện Tử Xèng 8 dây

 • Trái Cây Cuồng Nhiệt

 • Minh Tinh 97

 • Siêu Cấp 7

 • Chiến Binh Diệt Rồng

 • Liên Hoan Xiếc

 • Kỳ Quan Động Vật 5