VX88 Esball GlobalVX88 Esball Global

Kỳ Quan Động Vật 5 Sòng Bạc Đánh BạcGiải thích trò chơi

Kỳ quan động vật đời 5 tổng hợp tất cả các ưu điểm của 4 đời, phương pháp kết nối chia thành kết nối đơn nhất, toàn đĩa All và ANY khủng long.
Ngoài ra còn có cơ hội dành được thêm tiền thưởng, BONUS, game JP, game CROSS (thập tự),điểm số thời gian JP

Quy trình game

Mỗi lần cược đều theo thứ tự tác động tới 8 dây nối , ban đầu cược 40 điểm, sau cược hết 80 điểm ; sau khi bấm nút Bắt đầu thì đĩa sẽ chuyển động , sau khi đĩa dừng hẳn toàn bộ, sẽ được trúng thưởng theo bảng tỷ lệ cược.

Odds

[Giải thích tỷ lệ cược](điểm được tính là điểm cược x tỷ lệ cược)

Dây nối đơn nhấtTỷ lệ cượcGiải thích
300 Khi xuất hiện hình ảnh phù hợp với sơ đồ hiển thị tỷ lệ cược bên trái thì có thể giành được tỷ lệ cược của dây nối đơn nhất

Nếu là dây nối cùng một loại kem hoặc khủng long thì sẽ lại giành được điểm số của BONUS
200
100
50
20
18

 

Single LineTỷ lệ cượcGiải thích
14 Khi xuất hiện hình ảnh phù hợp với sơ đồ hiển thị tỷ lệ cược bên trái thì có thể giành được tỷ lệ cược của dây nối đơn nhất

Nếu là dây nối cùng một loại kem hoặc khủng long thì sẽ lại giành được điểm số của BONUS
10
10
10
5
2

[All toàn đĩa](điểm đạt được tính là cược × tỷ lệ cược)

All toàn đĩaTỷ lệ cượcGiải thích
150 Khi ô cửu cung xuất hiện toàn bộ vật giống nhau thì có thể được tỷ lệ cược ALL toàn đĩa.

Khi ô cửu cung do các vật khác nhau tạo nên thì được tỷ lệ cược ALL động vật.
140
130
120
100
100
100
100
100
All Animals 15

[ANY khủng long](điểm được tính bằng cược × tỷ lệ cược)

ANY khủng longTỷ lệ cượcGiải thích
× 9 3000 Khi xuất hiện 2 con khủng long trở lên thì có thể đạt được tỷ lệ cược ANY khủng long.
× 8 2000
× 7 1000
× 6 500
× 5 100
× 4 20
× 3 5
× 2 2

[Tiền thưởng đặc biệt]

Khi cược toàn bộ (80 điểm) ,kéo trúng các giải thưởng dưới đây thì có thể được toàn bộ tiền thưởng đặc biệt; khi chưa cược toàn bộ ≧40 điểm, kéo trung giải thưởng dưới đây thì chỉ được 1/2 tiền thưởng đặc biệt.
(Khi tiền thưởng đặc biệt lặp lại, sẽ giành được tiền thưởng cao nhất là hạng mục trúng thưởng)

Hình ảnh
Giải thích

‧Nối dây động vật cùng màu nhạt

1. 9 động vật giống nhau và động vật cùng màu nhạt là động vật cược, tiền thưởng 90000 điểm
2. 9 động vật giống nhau, tiền thưởng 15000 điểm

※ có thể vào game JP

‧5 con khủng long trở lên

xuất hiện 5 con, 6 con, 7 con , 8 con khủng long
Thưởng 5000 điểm

※ có thể vào game JP

‧Dây nối 3 con khủng long

xuất hiện dây nối 3 con khủng long

Thưởng 2500 điểm

※ có thể vào game JP

Hình ảnh
Giải thích

‧Dây nối động vật chữ thập

Khi nối dây chữ thập, những vật ở vị trị còn lại không thể giống như các vật kết nối thưởng 2000 điểmNếu động vật cược là động vật kết nối, thưởng dây nối lại có thể nhân với 3 lần.

※ có thể vào Game CROSS (chữ thập)

‧Kết nối chuông giáng sinh

Phương thức kết nối giống như hình bên trái, kết nối chữ thập hoặc kết nối đan xen, khi kết nối những vật ở vị trí còn lại không được giống với các vật kết nối, thưởng 2000 điểm

※ có thể vào Game CROSS (chữ thập)

‧kết nối kem

Phương thức kết nối như hình bên trái, xuất hiện kết nối của 3 que kem, thưởng 2000 điểm

Ký hiệu tiền thưởng (Jackpot)

Grand
Tại vị trí đã định xuất hiện từ 2 ký hiệu tiền thưởng trở lên → giành được tiền thưởng Jackpot

Major

Minor

Mini
 

[BONUS]

Tức giành được BONUS 30 điểm

[Games JP]

tức giành được điểm số thưởng Game JP
Cách tính điểm số: số ngang trên hình ảnh game x chữ số dọc x 100 = điểm số thưởng game JP (Game JP sẽ tự tiến hành, không trừ BET)

[Game CROSS(chữ thập)]

sẽ được 3-6 cơ hội game miễn phí
Nếu hình ảnh game miễn phí xuất hiện các vật giống như dây nối động vật chữ thập, dây nối chuông Noel thì có thể được điểm số mà các vật trên hình ảnh game hiển thị

[Thời gian JP]

Trong thời gian JP nếu kéo trúng kết nối đơn nhất , điểm số thưởng có cơ hội lại nhân với 2 hoặc 3 ( cần cược đủ 80 điểm, mới có cơ hội vào thời gian JP)

Hình ảnh Game

Hình ảnh game chính

Hình ảnh thưởng đặc biệt: trật tự từ trên xuống dưới là điểm thưởng kết nối động vật cùng màu nhạt, thưởng 5 con khủng long trở lên, kết nối 3 con khủng long, kết nối động vật chữ thập, kết nối chuông Noel, kết nối kem. Hình ảnh động vật cược: có thể chọn động vật cược là rùa, lợn, chó, chim

 

Hình ảnh game JPHình ảnh game CROSS (chữ thập)
Hình ảnh thời gian JP

Game FunctionInstruction
Điểm số cược điểm số cược ván này
Điểm số thắng điểm số thắng ván này
Đổi điểm số có thể chọn tỷ lệ lớn bé, mở điểm, rửa điểm
Cược chọn điểm sổ cược
Tự động mở hoặc chấm dứt tự động mở chọn tự động mở hoặc chấm dứt tự động mở
Mở bắt đầu trò chơi
Basic FunctionInstruction
Tài khoản hội viên hiển thị tài khoản đăng nhập của người chơi
Điểm số có thể dùng hiển thị điểm số người chơi hiện có thể chơi
Số ván (SN) số ván game
Ghi chép lịch sử (HISTORY) Ấn nút nút, dữ liệu ghi chép
Giúp (HELP) Ấn nút giải thích quy tắc
Thoát (EXIT) Ấn nút thoát khỏi game, ra cửa sổ màn hình
Nhạc (MUSIC) Ấn nút khởi động hoặc dừng nhạc nền
Âm tnanh (SOUND) Ấn nút mở hoặc tắt âm thanh

Má́y Chơi Điện Tử Xèng 8 dây

  • Trái Cây Cuồng Nhiệt

  • Minh Tinh 97

  • Siêu Cấp 7

  • Chiến Binh Diệt Rồng

  • Liên Hoan Xiếc

  • Kỳ Quan Động Vật 5