VX88 Esball GlobalVX88 Esball Global

Kungfu Lý Tiểu Long Sòng Bạc Đánh BạcGame Rules

Đại sư Triệt Quyền Đạo nổi tiếng Lý Tiểu Long lấy cơ sở kỹ thuật từ quyền pháp Vịnh Xuân Quyền -môn võ thuật của Trung Quốc, thu hút mọi tinh hoa kỹ thuật chiến đấu các phe phái trên thế giới, đưa võ thuật vào triết học, sáng tạo nên triết học võ đạo Triệt Quyền đạo.Lý tiểu Long, con người không sợ hãi trước mọi thách thức, giành được tiền thưởng nhờ phát huy tinh túy võ thuật trong game tiền thưởng
là Game kéo 3D kết hợp 20 dây nối với 5 trục quay, bao gồm Game miễn phí, game bội số , game thưởng tích lũy, ký hiệu khả biến.Cách tính dây nối thưởng từ trái qua phải, xuất hiện 3 vật giống nhau trở lên, giành được tiền thưởng tương ứng theo mức đặt cược và ký hiệu trúng thưởng.
vật chính: Lý tiểu long, Cách đấu vương, Sư phụ
Vật phụ: song triệt côn, túi cát lớn, người giả bằng gỗ, bao cát thốn kình, gang tay đấu, quả tạ
game thưởng: rồng bay trên trời (flying Dragon), Tinh Vũ Phong Vân (legend ò the Fist), Game nối miễn phí (Free Spins)

20 dây nối:

 • Tiền thưởng tích lũy 4 cái Jackpot:Mini/Minor/Major/Grand
 • Tỷ lệ cược tiền thưởng tối đa 900 lần
 • Ký hiệu tiền thưởng, ký hiệu phân tán, ký hiệu khả biến và game nối dây miễn phí
 • Tỷ lệ cược tối đa mỗi dây là điểm của người chơi
 • Điểm của người chơi được tính bắt đầu từ bên trái mỗi dây cược
 • Tổng điểm mỗi ván là cược mỗi dây x tỷ lệ cược mỗi dây

Nội dung tỷ lệ cược

Hình ảnhNội dung
Ký hiệu tiền thưởng 1

3 out of 5 reels appear→ Flying Dragon
Ways:The player is Bruce Lee. There are 8 lamps upon and kick them to win the bonus.

Ký hiệu tiền thưởng 2

3 out of 5 reels appear→ Legend of the Fist
Ways:To guess the coming out poker number will be bigger or smaller than the poker number which is on the middle of the screen.

Ký hiệu tiền thưởng 3

5 symbols 15 times
4 symbols 10 times
3 symbols 5 times
3 out of 5 reels appear → Free Spins
During the Free Spins, all prizes are doubled or more. Maybe 2 times, 3 times or 4 times.
Ký hiệu khả biến (Wild)

It comes with alternative to replace and complete the winning combinations, but excluding Bonus Symbol.
When full bets and full lines, the third reel appears a Wild, then, next 5 games the third reel will be locked by a dragon.

Following elements can be replaced.

※ Wild symbols will not appear on the first reel.

Ký hiệu tiền thưởng (Jackpot)

Grand
Tại vị trí kết nối từ trái sang phải liên tục xuất hiện 2 ký hiệu tiền thưởng trở lên → giành được tiền thưởng Jackpot


Major


Minor


Mini
Hình ẢnhTỷ lệ cượcHình ẢnhTỷ lệ cược
5 X 900
4 X 150
3 X 15
5 X 450
4 X 120
3 X 12
5 X 300
4 X 100
3 X 10
5 X 200
4 X 75
3 X 8
5 X 100
4 X 50
3 X 6
5 X 90
4 X 40
3 X 5
5 X 80
4 X 30
3 X 4
5 X 70
4 X 20
3 X 3
5 X 60
4 X 10
3 X 2
   

Hình ảnh game

Hình ảnh game chính

Game nối dây miễn phí (Free Spins)

•Game tinh vũ phong vân (Legend of the Fist)

•Game rồng bay trên trời (Flying Dragon)

Game FunctionInstruction
Điểm đặt cược Điểm đặt cược của ván này
Điểm số thắng (WIN) Điểm thắng của ván này
Đổi điểm số (Credit Exchange) có thể chọn tỷ lệ lớn nhỏ, mở điểm hoặc rửa điểm ở đây
Chọn dây cược (SELECT BET) cược dây, dây cược tối đa là 20 dây
Cược mỗi dây (LINE BET) điểm số cược mỗi dây tối đa đạt 20 điểm
Đặt cược tối đa (MAX BET) trực tiếp cược 20 dây, mỗi dây 20 điểm
Dừng bắt đầu tự động (STOP AUTO PLAY) hoặc Bắt đầu tự động (AUTO PLAY) chọn bắt đầu tự động hoặc dừng bắt đầu tự động
Bắt đầu (SPIN) đặt mở đầu lượt lẻ
Basic FunctionInstruction
Tài khoản hội viện display the players account
Khoản dư tài khoản display the current balance
Số ván Game round
Âm thanh (SOUND) ấn nút, mở hoặc tắt âm thanh
Âm nhạc (MUSIC) ấn nút, mở hoặc tắt âm nhạc bối cảnh
Lịch sử ghi chép (HISTORY) ấn nút, thông tin ghi chép đặt cược
Trợ giúp (HELP) ấn nút, nội dung quy tắc
Thoát (EXIT) ấn nút, thoát game, thoát ra cửa sổ màn hình

Má́y Chơi Điện Tử Xèng 20 dây

 • Tiệc Mừng Giáng Sinh

 • Kungfu Lý Tiểu Long

 • Truyền Thuyết Bạch Xà

 • Phong Cảnh Nhiệt Đới

 • Thần Tài May Mắn

 • Paparazzo